Nawigacja

Aktualności

O tej wystawie jest głośno! Otworzyliśmy gdyńską i gdańską edycję wystawy IPN „TU rodziła się »Solidarność«” – 14 sierpnia 2020

„Solidarność jest potrzebna nie tylko Polsce, ale też współczesnemu człowiekowi i współczesnej Europie” – mówił na otwarciu wystawy prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Ekspozycję w obu miastach otworzył prezes IPN dr Jarosław Szarek. Towarzyszyli mu dyrektor Biura Edukacji Narodowej Adam Hlebowicz oraz dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon. Uroczyste otwarcie wystawy w Gdyni, jak i w Gdańsku, poprzedziło złożenie kwiatów pod pomnikami dedykowanymi ofiarom Grudnia '70.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Grudnia '70 w Gdyni

 

Nie jest przypadkiem, że [...] uroczystości upamiętniające Sierpień '80 roku rozpoczynamy złożeniem kwiatów pod pomnikami które oddają hołd ofiarom Grudnia '70 [...] bez tego doświadczenia [....] nie byłoby tego zwycięstwa [Sierpnia '80] – podkreślał prezes IPN dr Jarosław Szarek.

W gdyńskiej uroczystości wzięli udział gospodarz Miasta Gdynia prezydent Wojciech Szczurek oraz przedstawiciele opozycji antykomunistycznej z Andrzejem Kołodziejem na czele.

Dokładnie dzisiaj mija rocznica, gdy [Andrzej Kołodziej] zatrudnił się w Stoczni im. Komuny Paryskiej, aby już nazajutrz zorganizować ten strajk, który dał początek Solidarnej Gdyni” – mówił prezes dr Jarosław Szarek.

[Andrzej Kołodziej] stał się wielkim liderem tamtego strajku. Strajki gdyńskie miały jasne postulaty, nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim wolnościowe” – podkreślał gospodarz Gdyni, prezydent Wojciech Szczurek.

 

Otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” w Gdyni

 

Gdyńskie uroczystości poprzedziła premiera audiobooka IPN „Gdyńscy komunardzi” ze wspomnieniami Andrzeja Kołodzieja, działacza Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, w sierpniu 1980 roku organizatora strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, sygnatariusza Porozumień Sierpniowych, współzałożyciela Solidarności Walczącej.

 

Przedstawiciele IPN oraz Miasta Gdynia złożyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 roku

 

Prezes IPN złożył także kwiaty pod gdyńskim pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Uroczyste otwarcie wystawy w Gdańsku rozpoczęło się w południe na Placu Solidarności. Uczestniczyli w nim m. in. zastępca prezydenta Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności Mateusz Smolana, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski, poseł na Sejm RP Kacper Płażyński, przedstawiciele „Solidarności”, kombatanci i przedstawiciele opozycji antykomunistycznej (w tym Joanna Duda-Gwiazda oraz Andrzej Gwiazda). Wydarzenie poprowadził Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

Wystawę otworzył prezes IPN dr Jarosław Szarek, który mówił:

Solidarność Polaków zaczęła się rodzić latem '79, w czasie czerwca, gdy Polacy poczuli swą siłę, gdy Polacy zobaczyli inny świat, niesiony przez słowa Jana Pawła II, to wezwanie do odnowy ziemi, tej ziemi, zostało zrealizowane przez Solidarność. Ale droga musiała trwać jeszcze wiele miesięcy. Tu na tej drodze Gdańsk zapisał najpiękniejszą kartę [...] To jest wielka lekcja dla nas, ale nie tylko, bo ten powiew Solidarności dotarł do wielu innych narodów, dotarł, za druty ludzie więzionych w łagrach w Związku Sowieckim [...] i budził nadzieję, bo tysiące, miliony ludzi zjednoczyły się wokół wartości, od wartości, które okazały się silniejsze od militarnej potęgi, jaką dysponowali komuniści.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili także zastępca prezydenta Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk i Stanisław Fudakowski, sekretarz Stowarzyszenia „Godność”, działacz opozycji antykomunistycznej w Stoczni Gdańskiej.

 

Delegacja IPN składa kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku

{GALERIA:450779-450782-450785}

 

Otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” w Gdańsku

 

Ekspozycja w Gdyni będzie dostępna do 25 sierpnia, natomiast w Gdańsku do 13 września br. Zapraszamy.

O UROCZYSTOŚCI I WYSTAWIE

1 lipca w Mielcu IPN zainaugurował obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności”. Zaprezentowana tam wystawa „TU rodziła się »Solidarność«” tego dnia była pokazana równocześnie w 17 miejscowościach rozsianych po całej Polsce.

Na terenie województwa pomorskiego pierwsza prezentacja ekspozycji odbyła się 1 lipca w Tczewie. Kolejny wernisaż miał miejsce 21 lipca w Lęborku.

Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawy składają się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Teksty na panelach wystawowych są prezentowane w języku polskim i angielskim. 

Kolejne miejsca prezentacji wystaw stworzą w całej Polsce „Biało-czerwony szlak: TU rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. IPN otworzy ekspozycję łącznie w 53 miejscach w całej Polsce.

RYS HISTORYCZNY

Latem 1980 roku Polacy, połączeni poczuciem wspólnoty, przeciwstawili się komunistycznemu totalitaryzmowi.

Wprowadzenie podwyżek 1 lipca 1980 roku wywołało falę krótkich, spontanicznych strajków, które rozlały się po kraju. Aby stłumić protesty, władze spełniały lokalne postulaty robotników, lecz strajki obejmowały kolejne ośrodki. W połowie sierpnia zastrajkowała Stocznia Gdańska. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który ogłosił 21 postulatów. Jednym z nich było powstanie wolnych związków zawodowych, popierane przez setki zakładów pracy w całej Polsce.

W pamięci społecznej najsilniej zapisały się strajki w Trójmieście, Szczecinie i na Górnym Śląsku, gdzie strajkujący podpisali porozumienia z władzą komunistyczną, ale od lipca do września 1980 roku strajkowało w PRL 700 zakładów pracy. Trzeba pamiętać o masowym charakterze tych wystąpień. Nie tylko w Gdańsku, lecz także w tych kilkuset miejscach, czasem bardzo małych miejscowościach, rodziła się „Solidarność”, która zmieniła bieg historii.

Więcej o strajkach lipcowo-sierpniowych ’80 na portalu przystanekhistoria.pl.

Powiązane wiadomości

do góry