Nawigacja

Aktualności

Wernisaż wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” – Włocławek, 21 lipca 2020

IPN otworzy ekspozycję łącznie w 53 miejscach w całej Polsce.

Na Placu Wolności we Włocławku 21 lipca odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”. Zgromadzonych gości powitał dr Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka, następnie głos zabrał Janusz Dębczyński przewodniczący Oddziału Włocławek NSZZ „Solidarność”.  Założenia ekspozycji wraz z tłem historycznym przedstawił dr Przemysław Wójtowicz (Referat Edukacji Narodowej IPN w Bydgoszczy).

– 40 lat temu kształtowała się idea Solidarności, wtedy powstawało tych słynnych 21 postulatów. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę tę wystawę powitać we Włocławku, w centralnych punkcie miasta. (…) Pokłosie Solidarności to nie tylko przemiany ustrojowe, społeczne i gospodarcze w Polsce, ale także obalenie tego mitycznego muru berlińskiego, integracja Europy. (…) Solidarność jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Europie i na świecie – podkreślał dr Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

– Wystawa składa się z 3 podstawowych części. 1 cześć dotyczy strajków lipcowych i sierpniowych z 1980 r., które wybuchły na wybrzeżu, które były poprzedzone tzw. Lubelskim Lipcem. Tam możemy przypomnieć chociażby postulaty wywieszone na bramie stoczni. Kolejne 6 plansz, czyli 2 kolejne słupy, są poświęcone regionowi kujawsko-pomorskiemu. Ostatni słup jest poświęcony lokalnym wydarzeniom związanym z sierpniem – informował dr Przemysław Wójtowicz.

Wystawę można zwiedzać do 3 sierpnia.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pierwsza prezentacja ekspozycji odbyła się w Bydgoszczy. Następny wernisaż odbędzie się 14 sierpnia w Toruniu.

Kolejne miejsca prezentacji wystaw stworzą w całej Polsce „Biało-czerwony szlak: TU rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. IPN otworzy ekspozycję łącznie w 53 miejscach w całej Polsce.

Przed wernisażem delegacja IPN w składzie: Regina Dąbkowska (OBUWiM IPN w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy), dr Izabela Mazanowska (Referat Badań Historycznych IPN w Bydgoszczy) oraz dr Przemysław Wójtowicz złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikami: Poległych Obrońców Wisły 1920 (na wzgórzu Szpetal), kardynała Stefana Wyszyńskiego (przed bazyliką katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) oraz Żołnierza Polskiego (na Placu Wolności).

Wcześniej tego dnia przedstawiciele IPN w obecności Domiceli Kopaczewskiej, zastępcy prezydenta Włocławka oraz Janusza Dębczyńskiego złożyli kwiaty na grobie Dariusza Jaworskiego, działacza ,,Solidarności” represjonowanego w stanie wojennym, wieloletniego radnego miasta Włocławek. 


Latem 1980 roku Polacy, połączeni poczuciem wspólnoty, przeciwstawili się komunistycznemu totalitaryzmowi.

Wprowadzenie podwyżek 1 lipca 1980 roku wywołało falę krótkich, spontanicznych strajków, które rozlały się po kraju. Aby stłumić protesty, władze spełniały lokalne postulaty robotników, lecz strajki obejmowały kolejne ośrodki. W połowie sierpnia zastrajkowała Stocznia Gdańska. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który ogłosił 21 postulatów. Jednym z nich było powstanie wolnych związków zawodowych, popierane przez setki zakładów pracy w całej Polsce.

W pamięci społecznej najsilniej zapisały się strajki w Trójmieście, Szczecinie i na Górnym Śląsku, gdzie strajkujący podpisali porozumienia z władzą komunistyczną, ale od lipca do września 1980 roku strajkowało w PRL 700 zakładów pracy. Trzeba pamiętać o masowym charakterze tych wystąpień. Nie tylko w Gdańsku, lecz także w tych kilkuset miejscach, czasem bardzo małych miejscowościach, rodziła się „Solidarność”, która zmieniła bieg historii.

W regionie kujawsko-pomorskim do pierwszych strajków doszło tuż po pierwszych wystąpieniach robotników na Pomorzu. Pierwsze protesty rozpoczęły się 18 sierpnia 1980 r. Z początku trwały one kilka godzin i dotyczyły postulatów ekonomicznych. Protesty wybuchały początkowo w przedsiębiorstwach transportowych, z tego względu, że ich pracownicy jeździli po całym kraju i wiedzieli jaka jest sytuacja w innych regionach Polski. Do strajków zaczęły przystępować kolejne zakłady, pojawiły się postulaty społeczne. Zaczęła się rodzić Solidarność.

do góry