Nawigacja

Aktualności

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – Zielonka Pasłęcka, 12 lipca 2019

W trakcie uroczystości odbyła się prezentacja najnowszej broszury IPN Gdańsk „Wołyń 1943. Ludobójstwo Polaków na Wołyniu 1939-1945. Świadectwa” autorstwa Karola i Katarzyny Lisieckich.

Obchody w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego. 

– I wojna światowa zniszczyła polską wieś. Zaborcze armie rekwirowały bydło, zboże, narzędzia. Dwudziestolecie międzywojennej nie przyniosło poprawy sytuacji. Wiele wiejskich obszarów pozostawała zapuszczona. Po 1939 roku okupant niemiecki stosował represje wobec mieszkańców wsi, którzy udzielali pomoc ruchowi oporu – mówił.

– 76 lat temu miała miejsce tzw. Krwawa Niedziela – punkt kulminacyjny prześladowań Polaków przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu. Eksterminacja dotknęła przede wszystkim polskie wsie i małe miejscowości. Doszło wówczas do strasznych mordów, podpaleń, zniszczeń – dodał.  

Druga część uroczystości odbyła się przed pomnikiem Pamięci Poległych na Frontach II Wojny Światowej oraz w Partyzantce i Placówkach Samoobrony na Wołyniu. Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Następnie goście honorowi złożyli kwiaty pod pomnikiem.

– Martyrologia wsi polskiej to także tragedia ludności polskiej na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Podczas Krwawej Niedzieli w ciągu kilku dni zginęło kilkanaście tysięcy Polaków. Głównie mieszkańców wsi. Upamiętnienie ofiar wciąż jest niepełne. Na Ukrainie w większości brakuje cmentarzy. Tam nawet nie ma krzyży. Dominują puste pola. Oczekujemy ekshumacji. Musimy się o to upominać – mówił prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

W trakcie obchodów z udziałem delegacji IPN Gdańsk na czele z prof. Mirosławem Golonem, odbyła się prezentacja najnowszej broszury „Wołyń 1943”. Wszyscy zainteresowani otrzymali bezpłatne egzemplarze.

Treść publikacji koresponduje z historią Zielonki Pasłęckiej. W 1945 roku między czerwcem a sierpniem do miejscowości przybyli Polacy z Wołynia – wśród nich bezpośredni świadkowie Zbrodni Wołyńskiej. Przesiedleńcy przybyli wraz z uratowanymi krzyżami i obrazami. Wiele z nich wciąż znajduje się w sanktuarium.  

Początkowo Polacy z Wołynia nadali miejscowości nazwę Wołyniec. Przynieśli ze sobą nie tylko zwyczaje, pieśni, pamiątki religijne, ale przede wszystkim ból i traumę wynikającą z wojennych przeżyć oraz okoliczności, które zmusiły ich do pozostawienia małej ojczyzny i rodzinnych stron.

Należy przypomnieć, że w Zielonce Pasłęckiej w 2018 roku odsłonięta została tablica edukacyjna „Genocidium Atrox” informująca o ludobójstwie na ziemiach południowo-wschodnich II RP. Tablica przygotowana została przez OBUWiM IPN Oddział w Gdańsku z okazji 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Dostępna jest w czterech wersjach językowych tutaj.

Po uroczystości delegacja IPN Gdańsk złożyła kwiaty na grobach Reginy Brackiej i Celestyna Toruckiego.


do góry