Nawigacja

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP – Grudziądz, 11 lipca 2019

Uroczystości odbyły się w Grudziądzu przy obelisku poświęconym ofiarom ludobójstwa.

Wśród zgromadzonych byli m. in. poseł na Sejm RP Tomasz Szymański, Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, dyrektor Szkoły podstawowej nr 12 im. Synów Pułku w Grudziądzu Anna Hausman, przedstawiciele Delegatury IPN w Bydgoszczy, reprezentanci rady miejskiej oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta.

W imieniu organizatorów głos zabrał Zygmunt Krzemień, Prezes Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich w Grudziądzu. Dr Przemysław Wójtowicz (Biuro Edukacji Narodowej Delagatura IPN w Bydgoszczy) wygłosił dla zebranych osób prelekcję dotyczącą ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.

Następnie delegacje złożyły kwiaty oraz wieńce.

W czasie uroczystości kolportowana była broszura przygotowana przez IPN Oddział w Gdańsku pt. „Wołyń 1943. Ludobójstwo Polaków na Wołyniu 1939-1945. Świadectwa”.

Wartę honorową przy obelisku pełnili uczniowie klasy mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu.

Organizatorzy uroczystości: Towarzystwo Miłośników Kresów Wschodnich w Grudziądzu,
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Synów Pułku w Grudziądzu.

do góry