Nawigacja

Aktualności

77. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu

Pokaz filmu, multimedialne wydawnictwo, uroczystości. Działania IPN Gdańsk Delegatury IPN Bydgoszcz upamiętniające ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na polskich obywatelach, mieszkańcach Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich II RP.

Inicjatywy IPN Gdańsk Delegatury IPN Bydgoszcz w 77. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu:

  • 8 lipca o godz. 12.00 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa dotycząca Bazy Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. W projekcie uczestniczyła grupa archiwistów IPN Gdańsk na czele z Karolem Lisieckim. Zachęcamy do oglądania transmisji;
  • 10 lipca o godz. 19.00 w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli odbył się pokaz filmu dokumentalnego IPN Gdańsk pt. „Zmarłych pogrzebać” w reżyserii Katarzyny Underwood. To wstrząsająca opowieść świadków przesyconego okrucieństwem ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, popełnionego przez członków ukraińskich ugrupowań nacjonalistycznych m.in. OUN-UPA. Relacja;
  • 11 lipca ukazało się multimedialne wydawnictwo edukacyjne na płytach DVD pod nazwą: „Zmarłych pogrzebać. Wołyń 1943 w relacjach świadków”. Materiał bazuje na filmie IPN Gdańsk „Zmarłych pogrzebać”, zawiera książeczkę z tekstem wprowadzającym (autorstwa Katarzyny i Karola Lisieckich) oraz dodatkowe materiały, takie jak fragmenty notacji, dokumenty i zdjęcia;
  • Gościem Kresowego Saloniku w Radiu Gdańsk (emisja 11 lipca, godz. 17.00) była Katarzyna Underwood, która opowiedziała o pracy nad filmem „Zmarłych pogrzebać” oraz o w/w wydawnictwie. Szerszą promocję publikacji połączoną z pokazami filmu planujemy na jesień br.;
  • 11 lipca delegacja IPN Gdańsk na czele z naczelnikiem OBEN Krzysztofem Drażbą wraz przedstawicielem wojewody pomorskiego, złożyła kwiaty pod gdańskim pomnikiem Pamięci Ofiar Eksterminacji Ludności Polskiej na Wołyniu (róg ul. Stolarskiej i ul. Katarzynki, obok kościoła pw. św. Brygidy);
  • Grudziądzkie obchody 77. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu rozpoczęły się 11 lipca od Mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, skąd nastąpił przemarsz pod pomnik Pamięci Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów (zbieg ulic Rapackiego i Królewieckiej). Monument został odsłonięty 22 grudnia 2017 r. dzięki staraniom Zygmunta Krzemienia, prezesa Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich w Grudziądzu. Na zakończenie złożono pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Ponadto rozdano wszystkim zebranym gościom okolicznościowe materiały edukacyjne przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej. W uroczystości uczestniczyli: prezydent m. Grudziądza Maciej Glamowski, radny Rady Miejskiej Łukasz Piasecki, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowała Regina Dąbkowska (OBUWiM w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy). Przy pomniku stoi tablica edukacyjna IPN Gdańsk „Genocidium Atrox” informująca o ludobójstwie na ziemiach południowo-wschodnich II RP (przygotowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Gdańsku);

  • 11 lipca w kościele św. Jakuba w Toruniu o godz. 17.30 odbyło się złożenie kwiatów przez delegację IPN na czele z przewodniczącym Kolegium IPN prof. Wojciechem Polakiem oraz dyrektorem IPN Gdańsk prof. Mirosławem Golonem przy grobowcu Biskupa Łuckiego (Wołyńskiego) Adolfa Szelążka (1865-1950) i tablicy upamiętniającej ofiary nacjonalistów ukraińskich w województwach łuckim, stanisławowskim, tarnopolskim i lwowskim;
  • 11 lipca po Mszy św. o godz. 18.00 prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk oraz przewodniczący Kolegium IPN prof. Wojciech Polak złożyli kwiaty pod Tryptykiem Wołyńskim przy parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu (ul. Świętej Faustyny 7). Delegacji IPN towarzyszył radny toruński poprzedniej kadencji Karol Wojtasik, jeden z głównych inicjatorów budowy eptafium wołyńskiego w Toruniu. Dramatyczny w swojej wymowie tryptyk został odsłonięty w lipcu 2018 roku w 75. rocznicę wołyńskiej Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Uczestnicy uroczystości otrzymali egzemplarze wydanej w 2019 roku przez IPN Gdańsk publikacji Katarzyny i Karola Lisieckich: „Wołyń 1943. Ludobójstwo Polaków na Wołyniu 1939-1945. Świadectwa” (do pobrania). Modlitwie pod epitafium przewodniczył ks. Stanisław Majewski, a homilię podczas Mszy św. za Ojczyznę oraz za ofiary Zbrodni Wołyńskiej wygłosił ks. Karol Rafalski;

– Wraz z wygnanym z zagarniętego przez Związek Sowiecki Wołynia biskupem łuckim Adolfem Szelążkiem do Torunia i w jego najbliższe okolice przybyli też inni uciekinierzy z wymordowanej wołyńskiej ziemi. Niektórzy osiedli w podtoruńskim Zamku Bierzgłowskim, inni w samym Toruniu. Najmocniej związali się z parafią Świętego Jakuba na toruńskim Nowym Mieście, to w tym przepięknym gotyckim kościele znajdują się bardzo ważne wołyńskie upamiętnienia, jak tablica upamiętniająca biskupa Szelążką, a także jego grobowiec oraz tablica pamięci ofiar zbrodni popełnionej przez nacjonalistów ukraińskich z OUN i UPA na mieszkańcach województw wołyńskiego, lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego – mówi prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

– Jeszcze jedno miejsce pamięci związane z wypędzonymi z Wołynia, ocalonymi z rzezi Polakami znajduje się na cmentarzu parafii św. Jakuba położonym przy ul. Antoniego Antczaka. To tam pochowano grupę duchownych, księża i zakonnice pochodzących z Wołynia, którzy wraz z biskupem Szelążkiem lub nieco później dotarli do nadwiślańskiego grodu Kopernika. Był wśród nich także ostatni proboszcz z wymordowanego Kisielina, ks. Witold Adam Kowalski (1899-1960, wyświęcony w 1925 roku), którego grób wymaga już konserwacji. Kisielin dzięki wielkiej aktywności rodziny Dębskich stał się jednym z najbardziej symbolicznych miejsc Zbrodni Wołyńskiej, a  wielkie ruiny kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny są do dziś wielkim krzykiem rozpaczy po pomordowanych. Ks. Kowalski podczas napadu ukraińskich zbrodniarzy na kościół w dniu został bardzo ciężko ranny, ale przeżył. 86 parafian modlących się w tę straszną niedzielę 11 lipca 1943 r. zostało zamordowanych. Warto dodać, że była to bardzo duża parafia, licząca blisko 3 tysiące wiernych, z kilkunastu pobliskich miejscowości, które w większości zostały wymordowane lub zmuszone do ucieczki dla ratowania życia – dodaje.

  • 13 lipca w Malborku dyrektor IPN Gdańsk złożył kwiaty pod zrealizowaną przez OBUWiM tablicą  „Genocidium Atrox” (ul. Dworcowa 17, budynek dworca PKP);
  • 17 lipca o godz. 12.00 w Zielonce Pasłęckiej (gmina i powiat Pasłęk) odbędą się coroczne obchody rocznicy Zbrodni Wołyńskiej. IPN Gdańsk będzie reprezentowała Katarzyna Underwood. IPN Gdańsk w Zielonce Pasłęckiej szczególnie mocno pielęgnuje pamięć o ofiarach zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, znajduje się tam m.in. ważne upamiętnienie ofiar zrealizowane przez OBUWiM IPN Gdańsk – tablica „Genocidium Atrox”;

– Podczas zbrodniczych działań nacjonalistów ukraińskich z OUN, UPA oraz ze zbrodniczych ukraińskich chłopskich samoobron, a także innych grup, którzy ich wspierali, jednym z ważnych celów ataku było chrześcijaństwo, a przede wszystkim Kościół katolicki, wielu kapłanów zamordowano, wielu poraniono, prawie wszystkich pozostałych zmuszono do opuszczenia swoich parafii. Najmocniej uwidoczniło się to w najbardziej krwawy dzień Zbrodni Wołyńskiej, czyli w niedzielę 11 lipca 1943 r. gdy podpalono, ostrzelano, zaatakowano jednego dnia aż 99 miejscowości i dokonano nieprawdopodobnego ludobójstwa, z co najmniej kilkunastoma tysiącami ofiar śmiertelnych. W wielu miejscowościach celem ataku były kościoły, dla części ofiar stały się zarazem pierwszymi grobami – mówi prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

– Ukraińscy nacjonaliści zbrodniczymi atakami sprofanowali m.in. kościoły w Ksielinie, Porycku, Zabłoćcu, Krymnie, Chynowie. Spośród 250 katolickich kościołów i kaplic, aż 103 zniszczyli ukraińscy nacjonaliści. Resztki kościoła katolickiego zostały wyniszczone po 1944 r. przez Sowietów. Zasłużony pasterz diecezji łuckiej ks. bp Adolf Szelążek (obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny) został w styczniu 1945 r. aresztowany przez NKWD wraz z grupą innych kapłanów (wśród nich m.in. obecnie błogosławiony ks. Władysław Bukowiński, wielki apostoł Kazachstanu), a w 1946 r. wygnano go z terenów zagarniętych – uzupełnia.  

– Warto dodać, że ukraińscy nacjonalistyczni zbrodniarze w swojej nienawiści do chrześcijaństwa, gdy nie zyskiwali poparcia, atakowali czasem także kapłanów greckokatolickich i prawosławnych. Czasem nawet mordowali, jak w maju 1943 r. w okolicy Dubna, gdzie zabili najważniejszą postać Kościoła prawosławnego – arcybiskupa wołyńskiego Aleksego (ur. 1882, imię świeckie: Aleksander Gromadzki, z narodowości Ukrainiec, pochodzący spod Białej Podlaskiej, który od 1934 kierował prawosławną, całkowicie ukrainizowaną diecezją wołyńską). W maju 1941 r. aresztowało go NKWD, ale najazd niemiecki miesiąc później doprowadził do uwolnienia. Arcybiskup Aleksy potępił zbrodniczą działalność UPA, w tym pierwsze wielkie mordy dokonane przez ludobójców zrzeszonych w tej kryminalnej formacji. 8 maja 1943 r. podczas objazdu terenów swojej eparchii został zamordowany przez bojówkę UPA. Wspominany już katolicki biskup wołyński, czyli ks. bp Adolf Szelążek po wypędzeniu przez Sowietów osiadł w Polsce w jej nowych granicach. Zamieszkał w położonym 15 km od Torunia Zamku Bierzgłowskim. Zmarł w 1950 roku i został pochowany w jednym z przepięknych gotyckich kościołów Torunia u św. Jakuba. W tej górującej nad rynkiem Nowego Miasta świątyni oprócz grobu wołyńskiego biskupa, jest od 2003 roku piękna tablica pamięci ofiar ukraińskich nacjonalistów z Wołynia oraz województw stanisławowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego – podsumowuje prof. Golon.

Powiązane wiadomości

do góry