Nawigacja

Aktualności

Zapraszamy na promocję książki pt. „Świadkowie prawdy” o działdowskich męczennikach – 18 sierpnia 2021

Publikacja poświęcona jest biskupom płockim, męczennikom działdowskim oraz duchownym z diecezji płockiej zamordowanym w niemieckim obozie Soldau w Działdowie.

W Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Polna 11A) w Działdowie 18 sierpnia o godz. 17.00 odbędzie się promocja książki dr Anny Jagodzińskiej i Andrzeja Ruteckiego pt. „Świadkowie prawdy”.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość”.

Od autorów:

Andrzej Rutecki:

Publikacja poświęcona jest biskupom płockim, męczennikom działdowskim oraz duchownym z diecezji płockiej zamordowanym w niemieckim obozie Soldau w Działdowie. Opracowanie składa się z trzech części. Część pierwsza i druga (autorstwa Andrzeja Ruteckiego) dotyczy życia i działalności abp. Nowowiejskiego i bp. Wetmańskiego do 1941 r. do momentu internowania w Słupnie k/Płocka i wywiezienia do obozu w Działdowie. Biskupi płoccy to niezwykle wyjątkowe osobowości Kościoła polskiego. Najbardziej wytężona działalność pasterzy Kościoła płockiego przypada na okres XX-lecia międzywojennego, gdy angażowali się wielce w sprawy niepodległościowe. Byli niewątpliwie współtwórcami II Rzeczypospolitej na polu duszpasterskim, społecznym i politycznym, świadkami dwóch wojen światowych i zwycięskiej wojny z bolszewikami w 1920 r. Do tego opracowania autorowi posłużyła bogata literatura, oparta na źródłach. Autor skorzystał z dostępnych publikacji opisujących życie i działalność biskupów płockich, które wyszły spod pióra ks. prof. Michała Mariana Grzybowskiego – kapłana diecezji płockiej, wybitnego historyka Kościoła.

Dr Anna Jagodzińska:

Propozycja Andrzeja Ruteckiego, Wiceprezesa Stowarzyszenia „Pamięć i Tożsamość" w Działdowie, a związana z faktem, że od wielu lat realizuję projekt naukowo badawczy: Martyrologium duchowieństwa polskiego w niemieckich obozach koncentracyjnych, zagłady, pracy niewolniczej podczas niemieckiej okupacji na terenach polskich w latach 1939-1945, by wspólnie przygotować publikację pt. Świadkowie Pamięci, upamiętniającą 80. Rocznicę zamordowania Biskupów płockich, Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego kiego i Biskupa Leona Wetmańskiego, Męczenników, zamordowanych przez niemieckich oprawców w niemieckim obozie Lager Soldau w Działdowie w 1941 r., skłoniła mnie do przygotowania części publikacji (część trzecia i czwarta), dotyczącej martyrologii i eksterminacji duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji płockiej, więźniów tego niemieckiego Lager Soldau – „utajonego ośrodka zagłady", którzy w obozie w latach 1940-1941 zmarli śmiercią męczeńską lub zostali przez niemieckiego okupanta bestialsko zamordowani. Swoje opracowanie oparłam na dokumentach archiwalnych, opracowaniach, licznych publikacjach dotyczących Lager Soldau (do biogramów księży korzystałam z publikacji ks. prof. M. M. Grzybowskiego, ks. W. Jezuska, ks. W. Jacewicza i J. Wosia, i innych). Korzystałam także z publikacji dotyczących niemieckich obozów koncentracyjnych, takich jak KL Dachau, Buchenwald, Mauthausen-Gusen, Sachsenhausen. Bezcennymi okazały się relacje tych polskich duchownych, więźniów Lager Soldau, którzy z obozu w Działdowie zostali przewiezieni do niemieckich obozów koncentracyjnych Dachau, Sachsenhausen, Mauthausen-Gusen, tam doczekali końca wojny i w swoich wspomnieniach opisali między innymi zbrodnie popełnione w Lager Soldau. Byli świadkami niemieckich zbrodni, a ich świadectwo się liczy. Zaangażowanie inicjatora i współautora Andrzeja Ruteckiego w przygotowanie i opublikowanie publikacji Świadkowie zbrodni, by upamiętnić wspomnianych Biskupów Płockich uzasadnia uhonorowanie Andrzeja Ruteckiego kolejnością nazwisk autorów tekstu: Andrzej Rutecki, Anna Jagodzińska.

do góry