Nawigacja

Aktualności

Obchody 80. rocznicy męczeńskiej śmierci patronów Miasta Działdowo – 28 maja 2021

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezes IPN dr Jarosław Szarek.

 • #1

Uroczystości 80. rocznicy patronów miasta Działdowo odbyły się w szczególnym, historycznym miejscu – przy dawnym budynku obozu Soldau. Uczestniczyło w nich liczne grono gości, w tym senator Bogusława Orzechowska, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, burmistrz miasta Działdowa Grzegorz Mrowiński, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci. Głównego organizatora wydarzenia – Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” – reprezentowała delegacja na czele z prezesem Zenonem Gajewskim i Andrzejem Ruteckim. W delegacji Instytutu Pamięci Narodowej obecny był dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon, zastępca dyrektora Archiwum IPN dr Mariusz Żuławnik, a także pracownicy pionów naukowych, edukacyjnych i upamiętniania.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, sprawowaną na dawnym placu obozowym. Jednym z kapłanów odprawiających Mszę był ks. Marian Ofiara – proboszcz parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i błogosławionych abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego. W kościele parafialnym znajduje się upamiętnienie ofiar obozu, zarówno w formie pomnika jak i tablicy komemoratywnej, które odwiedziła (już po uroczystości) delegacja IPN.

Po Mszy świętej przy pomniku na dawnym placu obozowym zostały złożone kwiaty i wieńce. W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej kwiaty złożyli Adam Siwek i prof. Mirosław Golon. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. senator Bogusława Orzechowska, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, a także przedstawiciel IPN, prof. Mirosław Golon.

 • #1
  #1
 • #2
  #2
 • #3
  #3
 • #4
  #4
 • #5
  #5

Ogromnie się cieszę, że jesteśmy w tym dniu i w tym miejscu, tutaj razem i dbamy o naszą historię i budujemy tę naszą historię w sposób skuteczny. [...] To jedno z najlepszych miejsc, w których możemy budować naszą tożsamość – podkreślał przedstawiciel IPN, komentując plany budowy muzeum obozu Soldau.

 

Profesor Mirosław Golon odczytał także list prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, przygotowany na uroczystość:

13 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 108 męczenników II wojny światowej. [...] Wśród nich byli dwaj płoccy biskupi: Antoni Julian Nowowiejski i Leon Wetmański, uznani za najgroźniejszych wrogów III Rzeszy.

[...] Dziś błogosławieni abp Antoni Julian Nowowiejski i bp Leon Wetmański są patronami Działdowa. Od ich śmierci minęło 80 lat, jednak cechujący ich głęboki humanitaryzm, niezłomność zasad i godność, której nie byli w stanie odebrać im oprawcy sprawiają, że wciąż możemy się od nich uczyć – podkreślił prezes IPN.

List przygotowany przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego odczytał Andrzej Rutecki, wiceprezes Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość”.

Do grupy [ofiar obozu Soldau] zaliczały się osoby konsekrowane oraz duchowni, których uznano za szczególnie wrogi element, bowiem niezłomnie kultywowane zasady wiary chrześcijańskiej, postawa etyczna z nich wynikająca, wsparcie duchowe ofiarowane wiernym, bez wzgledu na okoliczności i prześladowania, pozostawały w jaskrawej opozycji do niemieckiego paradygmatu opartego na nienawistnym przesłaniu zniszczenia – podkreślił Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński.

W ciągu dwudniowych uroczystości delegacja IPN, na czele z dyrektorem Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosławem Golonem, złożyła kwiaty w miejscach upamiętniających ofiary obozu. W niektórych miejscach towarzyszyli nam przedstawiciele lokalnych samorządów.

 

Pomnik w Białutach

 • Pomnik w Białutach #1
  Pomnik w Białutach #1
 • Pomnik w Białutach #2
  Pomnik w Białutach #2
 • Pomnik w Białutach #3
  Pomnik w Białutach #3
 • Pomnik w Białutach #4
  Pomnik w Białutach #4
 • Pomnik w Białutach #5
  Pomnik w Białutach #5
 • Pomnik w Białutach #6
  Pomnik w Białutach #6

 

Pomnik w Komornikach

 • Pomnik w Komornikach #2
  Pomnik w Komornikach #2
 • Pomnik w Komornikach #3
  Pomnik w Komornikach #3
 • Pomnik w Komornikach #4
  Pomnik w Komornikach #4
 • Pomnik w Komornikach #5
  Pomnik w Komornikach #5
 • Pomnik w Komornikach #6
  Pomnik w Komornikach #6
 • Pomnik w Komornikach #7
  Pomnik w Komornikach #7
 • Pomnik w Komornikach #8
  Pomnik w Komornikach #8
 • Pomnik w Komornikach #9
  Pomnik w Komornikach #9

 

Tablica w Iłowie

 • Nowy pomnik w Iłowie (przy ul. Kochanowskiego) #1
  Nowy pomnik w Iłowie (przy ul. Kochanowskiego) #1
 • Nowy pomnik w Iłowie (przy ul. Kochanowskiego) #2
  Nowy pomnik w Iłowie (przy ul. Kochanowskiego) #2
 • Nowy pomnik w Iłowie (przy ul. Kochanowskiego) #3
  Nowy pomnik w Iłowie (przy ul. Kochanowskiego) #3
 • Nowy pomnik w Iłowie (przy ul. Kochanowskiego) #4
  Nowy pomnik w Iłowie (przy ul. Kochanowskiego) #4
 • Nowy pomnik w Iłowie (przy ul. Kochanowskiego) #5
  Nowy pomnik w Iłowie (przy ul. Kochanowskiego) #5
 • Nowy pomnik w Iłowie (przy ul. Kochanowskiego) #6
  Nowy pomnik w Iłowie (przy ul. Kochanowskiego) #6

 

Cmentarz komunalny w Działdowie

 • Cmentarz komunalny #1
  Cmentarz komunalny #1
 • Cmentarz komunalny #2
  Cmentarz komunalny #2
 • Cmentarz komunalny #3
  Cmentarz komunalny #3
 • Cmentarz komunalny #4
  Cmentarz komunalny #4
 • Cmentarz komunalny #5
  Cmentarz komunalny #5

 

Dawny cmentarz żydowski w Działdowie

 • Cmentarz żydowski #1
  Cmentarz żydowski #1
 • Cmentarz żydowski #2
  Cmentarz żydowski #2
 • Cmentarz żydowski #3
  Cmentarz żydowski #3

 

Pomnik w Lasku Zwierskiego

 • Lasek Zwierskiego #1
  Lasek Zwierskiego #1
 • Lasek Zwierskiego #2
  Lasek Zwierskiego #2
 • Lasek Zwierskiego #3
  Lasek Zwierskiego #3

 

Sankturarium przy Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego

 • #1
  #1
 • #2
  #2
 • #3
  #3
 • #4
  #4
 • #5
  #5

 

Uroczystości na dawnym placu obozowym poprzedziła promocja książki Radosława Wiśniewskiego (pracownika Muzeum Pogranicza w Działdowie) pt. „Wielofunkcyjny niemiecki obóz Soldau”. Książkę, jak i jej autora przedstawił dyrektor Muzeum Pogranicza Patryk Kozłowski. Wśród gości wydarzenia obecni byli burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński, przedstawiciele samorządu, instytucji naukowych. Krótkie okolicznościowe przemówienie o publikacji wygłosił prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku:

Cieszę się, że udało się doprowadzić ten projekt publikacji książki do końca. To ważne dzieło, które wzbogaca i porządkuje naszą wiedzę o utajonym ośrodku zagłady Soldau. Dzięki niej obchody 80. rocznicy śmierci biskupów bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego oraz bł. bp. Leona Wetmańskiego są w tym roku jeszcze bogatsze – podkreślił przedstawiciel IPN.

 • Promocja książki o obozie Soldau #1
  Promocja książki o obozie Soldau #1
 • Promocja książki o obozie Soldau #2
  Promocja książki o obozie Soldau #2
 • Promocja książki o obozie Soldau #3
  Promocja książki o obozie Soldau #3
 • Promocja książki o obozie Soldau #4
  Promocja książki o obozie Soldau #4
 • Promocja książki o obozie Soldau #5
  Promocja książki o obozie Soldau #5
 • Promocja książki o obozie Soldau #6
  Promocja książki o obozie Soldau #6
 • Promocja książki o obozie Soldau #7
  Promocja książki o obozie Soldau #7
 • Promocja książki o obozie Soldau #8
  Promocja książki o obozie Soldau #8

 

Dwudniowym uroczystościom towarzyszy wystawa IPN o obozie Soldau. Wystawa będzie dostępna na rynku w Działdowie do 14 czerwca br.

 • Wystawa o obozie Soldau na rynku w Działdowie #1
  Wystawa o obozie Soldau na rynku w Działdowie #1
 • Wystawa o obozie Soldau na rynku w Działdowie #2
  Wystawa o obozie Soldau na rynku w Działdowie #2
 • Wystawa o obozie Soldau na rynku w Działdowie #3
  Wystawa o obozie Soldau na rynku w Działdowie #3
do góry