Nawigacja

Aktualności

Wirtualne Śpiewowisko Edukatora 2021 (konkurs) – 20 maja 2021 (data przesyłania zgłoszeń)

„Solidarność, integracja i śpiew – Niech połączy nas piosenka…” projekt jest odpowiedzią Edukatora na udział w Polish Heritage Days 2021. Pierwsza edycja Śpiewowiska Edukatora odbywa się w ramach wydarzenia organizowanego przez Ambasadę RP w Londynie – piątej edycji Polish Heritage Days 2021. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku jest współorganizatorem wydarzenia.

Organizator wydarzenia

Organizatorem wydarzenia jest EDUKATOR Centrum Dyrektorów i Kadr Zarządzających polskich szkół sobotnich w UK. Bliżej szkół, dyrektorów, kadr i nauczycieli. Edukator jest społecznym  projektem.

 

Koordynatorzy wydarzenia

Koordynatorami wydarzenia są dyrektorzy społecznego projektu Edukator: Marzena Żukowska oraz Małgorzata Bugaj-Martynowska.
Kontakt: konferencje@edukator.org.uk, edukator.konferencje@gmail.com, Mob: 07885664484, 07849831135.

 

Nazwa wydarzenia

Wirtualne ŚPIEWOWISKO Edukatora 2021 „Solidarność, integracja i śpiew – Niech połączy nas piosenka…” projekt jest odpowiedzią Edukatora na udział w Polish Heritage Days 2021.

 

Miejsce i czas wydarzenia

Pierwsza edycja Śpiewowiska pt. „Solidarność, integracja i śpiew” odbędzie się w przestrzeni wirtualnej. Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów PHD2021, do którego zapraszane są inicjatywy polonijne. Finał wydarzenia przewidziany jest na 29 maja 2021 roku. Konkurs określa regulamin, który organizator wydarzenia wysyła do szkół w UK i umieszcza na stronie internetowej facebook Edukatora, na facebooku oraz w grupach: Dyrektorów, Kadr Zarządzających i Nauczycieli polskich szkół w UK.

 

Ogólne zasady uczestnictwa w wydarzeniu oraz cele wydarzenia
 • Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich polskich szkół sobotnich w UK bez względu na przynależność Dyrekcji, Kadr Zarządzających, czy Nauczycieli do projektu Edukator,
 • W konkursie mogą wziąć również dzieci, które nie są jeszcze uczniami polskich szkół sobotnich w UK,
 • Osobami odpowiedzialnymi za przebieg Śpiewowiska są koordynatorzy wydarzenia,
 • Edukator jako organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć, filmów, nagrań, wykonań utworów na stronie internetowej oraz na stronie facebook Edukatora oraz w mediach społecznościowych, udostępniania ich w domenie publicznej oraz w publikacjach, które będą traktowały na temat Śpiewowiska i działalności Edukatora,
 • Edukator zaproszenie do Śpiewowiska kieruje do wszystkich dzieci, które mieszkają w UK i chciałyby zaśpiewać dowolną piosenkę w języku polskim,
 • Celem Wirtualnego Śpiewowiska jest popularyzacja polskiej piosenki, zabawa, popularyzacja języka polskiego, popularyzacja śpiewu jako formy rozrywki, relaksu, integracji, terapii, wsparcia, integracja szkół i uczniów oraz dzieci, które nie są uczniami polskich szkół, współpraca międzyszkolna oraz wsparcie w okresie pandemii, a także realizacja i przystąpienie do projektu Ambasady RP w Londynie, o nazwie Polish Heritage Days 2021,
 • Przy wyborze utworu temat Śpiewowiska „Solidarność, integracja i śpiew” należy interpretować jako możliwość wyboru dowolnej piosenki w języku polskim,
 • Uczestnik wydarzenia może wybrać dowolny utwór z bogatego repertuaru piosenek i wykonawców polskich na przestrzeni dziejów lub zaśpiewać utwór, który stanowi jego własną kompozycję,
 • Uczestnikami wydarzenia mogą być również uczniowie szkół w Polsce lub szkół polonijnych poza UK – prowadzących działalność na całym świecie.
 • Wszyscy uczestnicy wypełniają Formularz i wysyłają na adres Edukatora: email: E1: konferencje@edukator.org.uk, E.2: edukator.konferencje@gmail.com
 • Termin wysyłania zgłoszeń upływa 20 maja 2021,
 • Termin wysyłania nagrań upływa 29 maja 2021. Nagrania wysyłamy za pomocą aplikacji WeTransfer,
 • Śpiewowisko odbywa się w kategoriach indywidualnej lub zbiorowej,
 • Nagranie występów w kategorii indywidualnej i zbiorowej nie powinno przekroczyć czasu do maksymalnie 3 minut,
 • Podział ze względu na wiek dotyczy zarówno kategorii indywidualnej, jak i zbiorowej. O przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek ucznia/uczniów w dniu 20 maja 2021. Edukator wyszczególnił 4 grupy: a. 4-6 lat b. 7-9 lat c. 10-13 lat d. 14-16 lat,
 • Wszystkie nagrania będzie oceniało JURY złożone z zaproszonych Gości,
 • Jury będzie dokonywało oceny biorąc pod uwagę: wykonanie utworu, interpretację utworu, wyraz artystyczny, charakteryzację uczestnika,
 • Ocena będzie polegała na przyznaniu każdemu uczestnikowi punktów w skali od 1-3,
 • Decyzja Jury jest wiążąca, nie podlega podważaniu,
 • Jury przyzna miejsca na podium w każdej kategorii wiekowej i indywidualnej (I-III) oraz dowolną liczbę wyróżnień w każdej kategorii,
 • Jury może odmówić przyznania jakiegoś miejsca w danej kategorii,
 • Zwycięzcy otrzymają nagrody. Koordynatorzy poinformują o sposobie ich doręczenia,
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy w formacie pdf.

 

Nagranie
 • Zgłoszenia na formularzu należy dokonać do dnia 20 maja 2021,
 • Filmik z nagraniem należy wysłać za pomocą WETransfer do dnia 29 maja 2021,
 • Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 czerwca 2021 drogą email oraz wyniki zostaną ogłoszone na stronach Edukatora, a także na Facebooku,
 • Nagrodzone filmiki mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Edukatora.
 • Wypełnienie Formularza i wysłanie filmiku jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu,
 • W formularzu powinny zostać wypełnione wszystkie rubryki,
 • Filmik z nagraniem powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, pełną nazwę i miejsce polskiej szkoły (brak nazwy jeżeli uczestnik nie uczęszcza do szkoły), klasę, imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna, rodzica, imię i nazwisko dyrektora szkoły, adres email oraz telefon osoby do kontaktu, tytuł utworu.
 • W przypadku kategorii zbiorowej należy podać dane wszystkich uczestników. Edukator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie,

 

Ważne strony

Życzymy Wszystkim miłych wrażeń, wspaniałej zabawy. I czekamy na zgłoszenia. „Niech połączy nas piosenka…”

 • Plakat
  Plakat

 

Informacja na Facebook'u

 

do góry