Nawigacja

Aktualności

Dzień Niepodległości USA razem z Instytutem Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniem „Godność” – Gdańsk-Jelitkowo (Park Reagana), 4 lipca 2020

Corocznej uroczystości towarzyszyła wystawa IPN „Polskie Symbole Narodowe”.

Kwiaty i okolicznościowe przemówienia. Jak co roku 4 lipca pod pomnikiem św. Jana Pawła II i Ronalda Reagana w Gdańsku-Jelitkowie z inicjatywy Stowarzyszenia „Godność” i Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się uroczystość związana z Dniem Niepodległości USA. Modlitwie na rozpoczęcie obchodów przewodniczył ks. Ludwik Kowalski. Następnie głos zabrał Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia „Godność”.

– Spotykamy się tutaj, by oddać hołd Stanom Zjednoczonym, za ich postawę i przyjaźń wobec Polski na przestrzeni wieków. A szczególnie za minione stulecie, gdy USA broniły nas w czasie wojny, pomagały odzyskać nam niepodległość po I wojnie i walczyły o to, by Polska znalazła się w tych granicach, w których obecnie jest. Pamiętamy też o wielkiej przyjaźni prezydenta Ronalda Reagana – mówił. – Musimy o tym pamiętać i uważam, że takie uroczystości powinny być obchodzone w całym kraju – dodał.

– Uchwalona 244 lata temu Deklaracja Niepodległości jest jednym z najpiękniejszych tekstów politycznych w historii ludzkości, to mądry akt umiłowania wolności, której Amerykanie do dziś są tak wierni, a Polacy nie mniej. Właśnie to ogromne umiłowanie wolności łączy nasze narody niezwykle blisko i oczywista jest wzajemna współpraca na wszystkich polach, od muzyki (przypomnijmy chociażby amerykańską karierę premiera Ignacego Jana Paderewskiego), gospodarki, po kwestie wojskowe. Dziś, w wielkie święto USA oddajemy poprzez uroczystość w Parku Reagana, hołd tej współpracy, wierząc, że wielcy Polacy łączący nas z USA, jak Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, Ignacy Jan Paderewski, czy Święty Jan Paweł II, a z drugiej strony wielcy Amerykanie zasłużeni dla Polski, jak Thomas Woodrow Wilson, Herbert Hoover oraz Ronald Reagan, znajdą kolejnych, świetnych kontynuatorów tej pięknej tradycji współpracy – podkreślił prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

Podczas uroczystości europosłanka Anna Fotyga odebrała miniaturową replikę pomnika papieża Jana Pawła II i Ronalda Reagana. Podkreślała znaczenie polskich bohaterów, walczących o niepodległość USA i rolę sojuszu z tym krajem.

– Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski są bohaterami na amerykańskich pomnikach i są wspominani przy Amerykanów. W Ameryce mieszka kilka milionów Amerykanów o polskich korzeniach. Te fale emigracji do Stanów Zjednoczonych świadczą o związkach i bliskości – mówiła. – Naszym drogowskazem jest również sojusz transatlantycki ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą. Przez wieki, teraz i przypuszczalnie na długie lata nasze bezpieczeństwo jest związane z tradycją, kulturą, bezpieczeństwem i pozycją Stanów Zjednoczonych – dodała.

Anna Fotyga przypomniała także hasło Princeton University (jednej z najbardziej elitarnych i najbogatszych uczelni USA) „Dei sub numine viget” („Rozwija się pod natchnieniem Boga”). Europosłanka dodała ze smutkiem, że niestety obecnie władze Princeton odcinają się od własnej tradycji, w tym od pamięci o wybitnym prawniku, rektorze uczelni i prezydencie USA jakim był Thomas Woodrow Wilson.

Obchodom towarzyszyła wystawa IPN „Polskie Symbole Narodowe”, która przedstawia historię polskiego godła, Mazurka Dąbrowskiego i narodowych barw. Zachęcamy do zwiedzania ekspozycji do 16 lipca.


Dzień 4 lipca to najważniejsze amerykańskie święto państwowe nawiązujące do uchwalenia w 1776 roku w Filadelfii Deklaracji Niepodległości 13 brytyjskich kolonii, faktycznego powstania USA. Pełna treść Deklaracji Niepodległości dostępna jest tutaj.

Pomnik znajdujący się w Parku Reagana w Jelitkowie (stworzony z inicjatywy Stowarzyszenia „Godność), przed którym odbędzie się uroczystość, nawiązuje do spotkania Jana Pawła II i Ronalda Reagana w Miami na Florydzie 10 września 1987 r. Było to jedno z symbolicznych spotkań osób, które w ogromnym stopniu, każda w odmienny sposób, przyczyniły się do obalenia komunizmu.

Stany Zjednoczo­ne wspierały „Solidarność”. W wiele działań prezydent Reagan angażował się osobiście. Po wprowadzeniu stanu wojennego USA nałożyły na Związek Sowiecki i PRL sankcje gospo­darcze, które miały zmusić ko­munistów do ustępstw wobec opozycji. Kilkanaście dni po wprowadzeniu stanu wojennego prezydent Reagan wyraził solidarność z polskim społeczeństwem poprzez zapalenie świeczki w oknie w Wigilię Bożego Na­rodzenia. Za jego przykładem poszły miliony Amerykanów. 30 stycznia 1982 r. Reagan ogłosił Dniem Solidarności z Polską, a 31 stycznia w Białym Domu odbył się specjalny pokaz filmu „Człowiek z żelaza”.

Kolejną, obok prezydenta Reagana wielką, międzynarodową ikoną walki z komunizmem jest św. Jan Paweł II. Pielgrzymka papieża z czerwca 1987 r. na Pomorze przełamała czas marazmu, społecznych frustracji drugiej połowy lat 80. Ojciec święty wlał nadzieję w serca ludzi walczących o niepodległość Polski, dał impuls do działania. Nieprzypadkowo rok po wizycie papieża wybuchły na Wybrzeżu strajki, które w konsekwencji doprowadziły do upadku systemu komunistycznego w Polsce.

do góry