Nawigacja

Aktualności

Amerykański Dzień Niepodległości – Gdańsk-Jelitkowo, 4 lipca 2018

W dniu najważniejszego amerykańskiego święta państwowego przy pomniku św. Jana Pawła II i Ronalda Reagana już po raz szósty odbyły się uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie „Godność”. Uczestniczył w nich prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Oddział w Gdańsku.

Pomnik nawiązuje do spotkania Jana Pawła II i Ronalda Reagana w Miami na Florydzie 10 września 1987 r. Było to jedno z symbolicznych spotkań osób, które w ogromnym stopniu, każda w odmienny sposób, przyczyniły się do obalenia komunizmu.

4 lipca kilkadziesiąt osób wzięło udział w uroczystym złożeniu kwiatów pod monumentem. Przemówienia wygłosili Dariusz Drelich, wojewoda pomorski oraz Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia „Godność”.

Głos zabrał także prof. Mirosław Golon. – Spotykamy się w tym czasie i w tym miejscu nieprzypadkowo. Bez dwóch mężów stanu – św. Jana Pawła II i Ronalda Reagana nie byłoby zwycięstwa nad systemem komunistycznym, którego główną ostoją było sowieckie państwo ze stolicą w Moskwie – podkreślił.  

 – Amerykanie pokazali światu, że można wyrwać się na niepodległość, że można w niej wytrwać i stworzyć państwo o bardzo zróżnicowanej strukturze narodowościowej, wyznaniowej i geograficznej, które trwa nieprzerwanie i dzisiaj funkcjonuje jako wzór dla całego świata – dodał. 

Stany Zjednoczo­ne wspierały „Solidarność”. W wiele działań prezydent Reagan angażował się osobiście. Po wprowadzeniu stanu wojennego USA nałożyły na Związek Sowiecki i PRL sankcje gospo­darcze, które miały zmusić ko­munistów do ustępstw wobec opozycji. Kilkanaście dni po wprowadzeniu stanu wojennego prezydent Reagan wyraził solidarność z polskim społeczeństwem poprzez zapalenie świeczki w oknie w Wigilię Bożego Na­rodzenia. Za jego przykładem poszły miliony Amerykanów. 30 stycznia 1982 r. Reagan ogłosił Dniem Solidarności z Polską, a 31 stycznia w Białym Domu odbył się specjalny pokaz filmu „Człowiek z żelaza”.

Kolejną, obok prezydenta Reagana wielką, międzynarodową ikoną walki z komunizmem jest św. Jan Paweł II. Pielgrzymka papieża z czerwca 1987 r. na Pomorze przełamała czas marazmu, społecznych frustracji drugiej połowy lat 80. Ojciec święty wlał nadzieję w serca ludzi walczących o niepodległość Polski, dał impuls do działania. Nieprzypadkowo rok po wizycie papieża wybuchły na Wybrzeżu strajki, które w konsekwencji doprowadziły do upadku systemu komunistycznego w Polsce.

do góry