Nawigacja

Aktualności

Gościliśmy polską młodzież z Litwy i Białorusi – Gdańsk, 6 lipca 2018

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku odwiedziła grupa uczniów z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Wileńszczyźnie oraz podopieczni Domu Polskiego w Iwieńcu niedaleko Mińska Białoruskiego.

W pierwszej części spotkania pracownik pionu archiwalnego IPN Gdańsk, Przemysław Namsołek, przedstawił strukturę i zasady funkcjonowania Instytutu, opowiedział o jego zasobie archiwalnym, a także zaprezentował materiały (w tym dotyczące problematyki kresowej) zgromadzone w magazynie oraz kartotece Archiwum IPN w Gdańsku. 

W drugiej części spotkania Bartosz Januszewski z Biura Edukacji Narodowej IPN Gdańsk przedstawił w prelekcji „Od Niepodległości do katastrofy. Rzeczpospolita utracona 1914-1945” losy naszej Ojczyzny w szczególnie dramatycznym okresie: od wybuchu I wojny światowej do konferencji jałtańskiej. 

W pogadance z młodzieżą była m.in. mowa o współodpowiedzialności ZSRS za wybuch II wojny światowej, przedstawione zostały również losy Kresowian w czasie wojny i po jej zakończeniu. Prelekcja była zilustrowana zdjęciami oraz materiałami filmowymi. 

Na zakończenie polska młodzież z Litwy i Białorusi otrzymała od nas szereg materiałów, m.in. broszurę o bitwie pod Monte Cassino oraz biało-czerwone opaski odblaskowe.

Wizytę polskiej młodzieży z Litwy i Białorusi zorganizowało wrocławskie Stowarzyszenie Odra-Niemen. 

do góry