Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy Zdzisława Badochy „Żelaznego” – Podjazy, 23 maja 2019

23 maja br. gościliśmy w Podjazach, na uroczystości odbywającej się w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Data wydarzenia nie była przypadkowa: to Jubileusz (dziesięciolecie) nazwania szkoły imieniem bohaterskiej patronki. Tego też dnia 1946 r. ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny”, dowódca szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK stoczył w Podjazach zwycięską walkę z grupą operacyjną UB i MO.

Jubileuszowe uroczystości miały odświętny charakter. Rozpoczęły się od Mszy świętej, która odbyła się na terenie szkoły. Następnie miała miejsce część oficjalna: powitanie gości i przemówienia. Tą część uroczystości poprowadziły obecna dyrektor Szkoły Podstawowej w Podjazach Barbara Lis-Driwa wraz ze swoją poprzedniczką Emilią Dyszer. W trakcie przemówienia dyrektor podkreśliła, że szkoła wychowuje swoich uczniów w duchu patriotyzmu i poszanowania dla historii patronki. I rzeczywiście fakt ten widoczny był na każdym kroku, w wielu pamiątkach związanych z „Inką” umieszczonych w budynku placówki. Pięć lat temu ufundowany został także piękny sztandar szkoły.

Następnie głos zabrali kolejni goście, w tym dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon.

Bardzo dziękuję władzom szkoły, że ta inicjatywa się tutaj pojawiła, że miejsce związane z życiorysem „Żelaznego” będzie też upamiętnione – podkreślił.

W kolejnej części wydarzenia nastąpiło odsłonięcie (bezpośrednio przy wejściu do szkoły) tablicy pamiątkowej poświęconej ppor. Zdzisławowi Badosze „Żelaznemu”. Tablicę przygotowało i ufundowało Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku, którego delegacja – na czele z naczelnik Katarzyną Lisiecką – obecna była w trakcie uroczystości. Wśród wielu innych gości (w tym zwłaszcza z nadleśnictwa i lokalnych władz samorządowych) była europoseł Anna Fotyga.

 

W trakcie wydarzenia odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Podjazach, a na zakończenie występ laureatów Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głosem Inki”. Pierwsza z akademii miała wzruszający charakter, a oparta była na motywach z życia Danuty Siedzikówny.

Podczas uroczystości dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku wraz z dyrektor Szkoły Podstawowej w Podjazach złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej (położonym bezpośrednio przy szkole).

Należy dodać, że nie byłoby tablicy Zdzisława Badochy „Żelaznego” bez zaangażowania Kazimierza Borzestowskiego, inicjatora upamiętnienia i popularyzatora historii żołnierzy niezłomnych. 

 

Zdzisław Badocha „Żelazny” (1925–1946)

Powiązane wiadomości

do góry