Nawigacja

Aktualności

Pracownicy IPN Gdańsk upamiętnili Danutę Siedzikównę „Inkę” i Zdzisława Badochę „Żelaznego” – Podjazy, 15 listopada 2019

Uczestniczyli również w przedstawieniu przygotowanym przez młodzież miejscowej Szkoły Podstawowej.

Pracownicy IPN Gdańsk Delegatura IPN w Bydgoszczy odwiedzili 15 listopada Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Podjazach.

– Podjazy, mała kaszubska wieś, była ważnym miejscem na szlaku działania szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK. To tutaj 23 maja 1946 r. „Żelazny” stoczył zwycięską potyczkę z grupą operacyjną UB i MO. Dziękuję dyrekcji szkoły, nauczycielom, uczniom za kultywowanie pamięci o polskich bohaterach – mówił prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

Po przemówieniu dyrektora uczniowie pod kierunkiem pedagogów zaprezentowali przejmujące, pełne patriotycznych odniesień przedstawienie nagrodzone gromkimi brawami. Po jego zakończeniu młodzież otrzymała komiks IPN pt. „Waleczny Tadzio” oraz gry edukacyjne.

Następnie delegacja IPN złożyła kwiaty pod dwiema tablicami znajdującymi się przy wejściu do budynku szkoły. Pierwsza upamiętnia sanitariuszkę „Inkę”, a druga (zrealizowana przez OBUWiM IPN Gdańsk) Zdzisława Badochę „Żelaznego”.

Wizyta w Podjazach zakończyła się złożeniem kwiatów pod znajdującym się bezpośrednio przy szkole pomniku upamiętniającym ofiary II wojny światowej.  

Inicjatorem powstania cyklu tablic upamiętniających ppor. Zdzisława Badochę „Żelaznego” i jego szwadron żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK był Kazimierz Socha Borzestowski, kartuski działacz społeczny, burmistrz Kartuz w latach 2000-2002, wiceprezes Zarządu Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego Piłsudczyków RP, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Kartuzy. Od wielu lat zaangażowany w działania zmierzające do utrwalenia pamięci o żołnierzach wyklętych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

do góry