Nawigacja

Aktualności

Obchody 43. rocznica Sierpnia '80 – Gdynia, Gdańsk, 30–31 sierpnia 2023

W uroczystościach uczestniczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki i przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

31 sierpnia świętujemy 43. rocznicę utworzenia NSZZ „Solidarność”. Uroczystości odbyły się tradycyjnie w Sali BHP w Gdańsku i na placu Solidarności pod  Bramą nr 2.

Obchody rozpoczęły się od wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w Sali BHP. Otrzymały je 22 osoby za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Odznaczenia w imieniu prezydenta RP wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

W Sali BHP odbył się również wernisaż wystawy „Znaczki Poczty Polskiej i poczty podziemnej w hołdzie św. Janowi Pawłowi II w rocznicę Sierpnia '80”. Wśród gości prezentacji był obecny dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku Karol Piskorski.

Trzecim punktem programu obchodów było uroczysyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Rozpoczęło się od odśpiewania hymnu państwowego i modlitwy. Jak co roku podczas tego wydarzenia głos zabrał przewodniczący związku Piotr Duda:

NSZZ „Solidarność” powstał, bo tego chcieli Polscy pracownicy. Chcieli tego hutnicy, górnicy, stoczniowcy z Gdańska, Szczecina i Gdyni. Pragnęli swojej niezależnej reprezentacji, by ich godnie reprezentowała na poziomie zakładu pracy. Dbała o lepsze warunki BHP, lepsze wynagrodzenia, ale przede wszystkim dbała o godność i podmiotowość ludzkiej pracy [...] Jesteśmy w związku zawodowym o wspaniałej historii i o tą historię dbamy przy współpracy z IPN. Ale związek zawodowy Solidarność, to także bieżące problemy, sprawy pracownicze, które staramy się na poziomie zakładu, regionu, branży i kraju rozwiązywać, bo od tego jesteśmy – podkreślał Piotr Duda. 

Głos zabrał również prezes IPN dr Karol Nawrocki:

Ustawowa, misyjna, naturalna i oczywista rola Instytutu Pamięci Narodowej [...] wymaga od naszej instytucji, abyśmy byli Instytutem Przyszłości Narodowej. Aby sięgając do historii XX wieku [...] wieku nieprawości, zdominowanego przez dwa systemy totalitarne [...] aby tam odnajdować pewne wzory postępowania dla współczesności, ale też zagrożenia płynące dla wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. I w tym krajobrazie całego XX wieku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest chronologicznie ostatnim, ale w XX wieku zaledwie drugim dowodem [po zwycięstwie nad bolszewikami w 1920 roku], że Polacy gdy są ze sobą razem, nigdy nie ulękną się i nie ulegną sowieckiemu komunizmowi – podkreślał prezes IPN.

Podczas posiedzenia wręczone zostały szczególnie uzdolnionej młodzieży stypendia NSZZ „Solidarność”.

Kolejna część uroczystości odbyła się przy historycznej Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej. Wiązanki złożyli przedstawiciele władz państwowych, NSZZ „Solidarności”, a w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej prezes IPN dr Karol Nawrocki i dyrektor oddziału w Gdańsku Karol Piskorski.

Obchody Dnia Solidarności i Wolności zwieńczyła Msza święta w bazylice św. Brygidy. 

Osobną uroczystość zorganizowało również Stowarzyszenie „Godność” na czele z prezesem Czesławem Nowakiem, zrzeszające zasłużonych działaczy m.in. portowej „Solidarności”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, którzy złożyli kwiaty pod pomnikami papieża Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana na Przymorzu i Anny Walentynowicz we Wrzeszczu.

Obchody święta „Solidarności” dzień wcześniej obchodzono w Gdyni. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Następnie, przy pomniku Ofiar Grudnia ‘70 zostały złożone kwiaty. Główna część uroczystości odbyła się w sali koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., gdzie wręczone zostały okolicznościowe odznaczenia. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował w czasie wydarzenia naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr Daniel Czerwiński.

do góry