Nawigacja

Aktualności

Uroczystość oznakowania tabliczką weterana grobu Barbary Zofii Jagiełłowicz „Klary” i Krystyny Rosińskiej „Marty” – Gdańsk, 28 sierpnia 2023 r.

28 sierpnia 2023 r. na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko” w Gdańsku miała miejsce uroczystość oznakowania tabliczką weterana grobu Barbary Zofii Jagiełłowicz „Klary” i Krystyny Rosińskiej „Marty”. Barbara Jagiełłowicz w 1942 r. została zaprzysiężona w Armii Krajowej jako sanitariuszka i łączniczka. W powstaniu warszawskim walczyła I baterii zgrupowania „Bema”. Krystyna Rosińska w powstaniu warszawskim była sanitariuszką i żołnierzem I baterii zgrupowania „Bema”. W uroczystości wzięła udział licznie zgromadzona rodzina na czele z córką i siostrzenicą bohaterek Aleksandrą Gonerą.

Barbara Jagiełlowicz urodziła się 6 października 1923 r. w Sosnowcu. Jej rodzicami byli Kazimierz Rosiński i Maria z d. Kiedrzyńska. W czasie okupacji uczęszczała do Państwowego Gimnazjum im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Warszawie, które w tym czasie działało pod nazwą Zawodowy Kurs Przygotowawczy. Część nauk pobierała na tajnych kompletach. W marcu 1942 r. wstąpiła do ruchu oporu. Została zaprzysiężona w Armii Krajowej jako sanitariuszka i łączniczka. Otrzymała przydział do I baterii zgrupowania „Bema” (wcześniej I Dywizja Artylerii Konnej) Warszawa-Mokotów pod dowództwem por. Tadeusza Bratkowskiego ps. „Borys” i ppor. Zbigniewa Filipowicza ps. „Zych”. W zgrupowaniu przeszła szkolenie sanitarne i łącznościowe. W konspiracji działała od marca 1943 r. do sierpnia 1944 r. Kolportowała prasę podziemną oraz uczestniczyła w akcjach małego sabotażu na terenie Warszawy. W powstaniu warszawskim pełniła funkcję sanitariuszki w patrolu sanitarnym, którego punkt mieścił się przy ul. Stępniewskiej. Niosła pomoc w rejonie ulic: Podchorążych, Stępińskiej, Hołówki, Chełmskiej, Czerniakowskiej i Sadyby. Po kapitulacji stolicy została ewakuowana do szpitala powstańczego w Milanówku. Opiekowała się rannymi żołnierzami aż do listopada 1944 r. Po odnalezieniu matki i młodszej siostry wyjechała do Częstochowy, gdzie doczekała się końca wojny. W maju 1948 r. zamieszkała w Gdańsku. Pracowała kolejno w Centrali Tekstylnej, Gdańskim Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa i Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego. Odznaczona Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Medalem za Warszawę 1939‒1945 oraz Krzyżem Partyzanckim. Zmarła 4 maja 1999 r.

Krystyna Rosińska urodziła się 20 czerwca 1921 r. w Grudziądzu. Jej rodzicami byli Kazimierz i Maria z d. Kiedrzyńska. W powstaniu warszawskim walczyła jako sanitariuszka, żołnierz 1 baterii, dowodzonej przez ppor. Zbigniewa Filipowicza ps. „Zych”, zgrupowania Armii Krajowej „Bem”. Pełniła służbę sanitarną w czasie walk o byłe koszary I Dywizji Artylerii Konnej w rejonie ulic Bończy, Stępińska, Podchorążych. Odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Zmarła 1 października 1976 r.

Mogiła bohaterek znajduje się na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko” w Gdańsku (rejon III, TAR IV, rząd 3, nr grobu 24/25). Decyzją prezesa IPN wpisano ją do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Fot.: IPN Gdańsk/archiwum rodzinne

  • Barbara Zofia Jagiełłowicz „Klara”
    Barbara Zofia Jagiełłowicz „Klara”
  • Barbara Zofia Jagiełłowicz „Klara”
    Barbara Zofia Jagiełłowicz „Klara”
  • Krystyna Rosińska
    Krystyna Rosińska

do góry