Nawigacja

Aktualności

Pamiętamy o walce gdańskich Portowców w Sierpniu '80 – Gdańsk, 30 sierpnia 2023

W przededniu 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych delegacja pracowników Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku wspólnie ze Stowarzyszeniem „Godność” na czele z prezesem Stowarzyszenia, byłym portowcem i działaczem opozycji antykomunistycznej Czesławem Nowakiem, delegacją Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., delegacją NSZZ „Solidarność” Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. , działaczami NSZZ „Solidarność” oraz pracownikami portu złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą walkę Gdańskich Portowców z komunistycznym reżimem.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim przywitaniem zebranych gości przez Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku Katarzynę Lisiecką. Następnie głos zabrał prezes Stowarzyszenia „Godność” Czesław Nowak, który podkreślił ogromny trud i zaangażowanie gdańskich portowców w walkę o wolną i demokratyczną Polskę. Przedstawiciel Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku podziękował za pamięć i tak liczne przybycie. Po uroczystym złożeniu kwiatów i na zakończenie uroczystości odmówiona została krótka modlitwa, którą poprowadził gwardian Domu Zakonnego Braci Mniejszych Franciszkanów w Gdańsku o. Florencjan Szymański. 

Tablica pamiątkowa znajduje się na budynku Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Nowym Porcie w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18 (naprzeciwko Morskiego Kościoła Misyjnego Niepokalanego Serca Maryi). Powstała w 2022 r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Godność”. Realizatorem upamiętnienia było Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku.  

Upamiętnienie przedstawia ważne historycznie momenty, w których Portowcy walczyli o godne warunki pracy i życia, strajkowali i demonstrowali przeciw komunistycznemu reżimowi, budowali siłę NSZZ „Solidarność”. Pierwszym z nich jest rok 1946, czyli Strajk Dokerów w Nowym Porcie, później rok 1970 i strajki na Wybrzeżu, rok 1980 – strajki i początek „Solidarności”, następnie walka o utrzymanie podziemnych struktur Związku w czasie stanu wojennego. W 1988 r. kolejna akcja strajkowa portowców, która mimo, iż nie zakończyła się podpisaniem porozumień, była jedną z przyczyn upadku władzy komunistycznej. Za swój sprzeciw i zaangażowanie w latach 80’tych Portowcy zapłacili wysoką cenę. Ponad 50 z nich było więzionych. Pracownik Zarządu Portu Gdańsk Piotr Sadowski zginął w czasie rozpędzania demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Spoczywa na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Jest jedną z ofiar stanu wojennego. 

Warto pamiętać, że jednym z postulatów strajkujących w sierpniu portowców gdańskich było przywrócenie nad grobami obrońców Westerplatte krzyża usuniętego stamtąd w roku 1963 przez komunistów. Krzyż, dzięki staraniom portowców został przywrócony dokładnie rok później - w sierpniu 1981 r.  

 


 

 

do góry