Nawigacja

Aktualności

Wernisaż wystawy IPN „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939 - odsłona II” – 20 lipca 2022

Niestety decyzją mocarstw zachodnich na konferencji pokojowej w Wersalu, Gdańsk zamiast stać się integralną częścią RP został ustanowiony jako Wolne Miasto Gdańsk. Polacy byli często pozbawiani swoich praw, byli prześladowani stąd też wystawa, która przypomina, że w Gdańsku mieszkali Polacy rozwijający polskość i patriotyzm - mówił podczas wernisażu wystawy dr Paweł Piotr Warot, dyrektor IPN Oddział w Gdańsku.

Na Placu Solidarności w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy IPN „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939 - odsłona II”.

Wystawa jest drugą częścią tryptyku ekspozycji „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku”. Przedstawia kolejne sylwetki wybitnych Polaków, którzy po zakończeniu I wojny światowej czynili starania o przyłączenie Gdańska do odradzającej się Rzeczypospolitej. Po powołaniu przez wielkie mocarstwa do życia Wolnego Miasta Gdańska zrobili wszystko, aby polska tożsamość nie tylko nie została zatarta, ale rozwijała się w licznych polskich organizacjach. Wystawa jest także wędrówką po miejscach związanych z tymi wielkimi, niezłomnymi Polakami, m.in. Mieczysławem Jałowieckim, dr. Józefem Wybickim czy Stanisławem Przybyszewskim.

 

              

 

W tym roku obchodzimy 100 lecie KS Gedania i dlatego też gdański Oddział IPN przypomina historię Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku - mówił podczas wernisażu dr Paweł Piotr Warot, dyrektor IPN Oddział w Gdańsku.

 

Niestety decyzją mocarstw zachodnich na konferencji pokojowej w Wersalu, Gdańsk zamiast stać się integralną częścią RP został ustanowiony jako Wolne Miasto Gdańsk. Polacy byli często pozbawiani swoich praw, byli prześladowani stąd też wystawa, która przypomina, że w Gdańsku mieszkali Polacy rozwijający polskość i patriotyzm.

 

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. Jej autorką jest Karolina Masłowska.

 

Pierwsza wiosenna część opowiadała o męczennikach, którzy zapłacili najwyższą cenę za to, aby w Gdańsku podtrzymywać polską tożsamość w przytłaczającej większości niemieckim Gdańsku.  Druga część przesuwa nas na schyłek I Wojny Światowej, kiedy okazało się, że polskość może się odrodzić, odrodzić nadzieję ale też wiele aktywności. Polacy, także ci gdańscy byli zdecydowani, aby walczyć o polskość także Gdańska. Zarówno legalnie, na konferencji pokojowej, jak i w razie negatywnych i niekorzystnych rozstrzygnięć, także zbrojnie - tłumaczyła Karolina Masłowska, autorka wystawy.

 

Jak dodała autorka, wystwa IPN „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939 - odsłona II” kierowana jest do młodych gdańszczan.

Pamiętajmy, że po 1945 r. doszło do wymiany ludność w Gdańsku, wiele osób przybyło do miasta z zewnątrz. Myślę, że tożsamość w jakiś sposób przeżywa swój kryzys. Ludzie nie wiedzą do końca o swoich korzeniach, dokąd zmierzają. Te postaci są bardzo ważne, na drodze poszukiwania odpowiedzi na te pytania. Często zapłacili najwyższą cenę za swoją polskość, za swój patriotyzm. Na wystawie są przedstawieni jedynie mężczyźni, jednak kiedy wczytamy się w ich biografie, okaże się, że kobiety, ich żony odgrywały wielką rolę w propolskiej działalności swoich mężów.

 

 

Podczas wernisażu obecni byli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, kmdr Dariusz Grzela, szef sztabu 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kmdr Krzysztof Szabat, Komendant 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, kmdr Andrzej Godecki, Komendant Regionalnego Centrum Informatyki w Gdyni, ppłk Paweł Michalski z Dowództwa 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Gdańsku, Andrzej Osipów, przewodniczący Wojewódzkiej Pomorskiej Rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych, dr Marek Szymaniak, zastępca Muzeum II Wojny Światowej, Aleksander Masłowski, kierownik Zamku w Sztumie, oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, Maria Wieloch, prezes Rodziny Ponarskiej, Emilia Maćkowiak, prezes honorowa Rodziny Katyńskiej.

Ekspozycje będzie można oglądać na Placu Solidarności do 12 sierpnia 2022 r.

Wystawa jest dostępna również w wersji cyfrowej na stronie edukacja.ipn.gov.pl.

do góry