Nawigacja

Aktualności

Wernisaż wystawy IPN „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939” – Gdańsk, 13 maja 2022

W murach Wydziału Historycznego Uniwersytety Gdańskiego odbyła się prezentacja ekspozycji „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939” i wykład autorki wystawy Karoliny Masłowskiej z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. Wernisaż odbył się w 100. rocznicę uroczystego otwarcia Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku i w 100. rocznicę powstania Klubu Sportowego Gedania.

W murach Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, gości powitał gospodarz miejsca dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG. Jak mówił podczas otwarcia ekspozycji, burzliwa i dumna historia miasta Gdańska powinna być stale przypominana i poznawana.

To dla mnie osobisty zaszczyt i duża przyjemność . Chciałbym, żeby tego typu wystawy częściej gościły w murach wydziału historycznego UG. Dzisiejsze wydarzenie stało się możliwe dzięki podpisaniu w 2021 roku umowy o współpracy  między Gdańskim Oddziałem IPN, a Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Liczę, że to nie ostatnie spotkanie z serii spotkań wystaw i konferencji, które będziemy w przyszłości wspólnie organizować i współtworzyć. […] Burzliwa i dumna historia miasta Gdańska powinna być stale przypominana i poznawana.

Podczas otwarcia wystawy obecni byli dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN, dr Piotr Paweł Warot, dyrektor Oddziału IPN Gdańsk, prof. Grzegorz Berent, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

O tym z jakimi represjami w Wolnym Mieście Gdańsku spotykali się polscy obywatele, mówił dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN.

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku mieli być równoprawnymi obywatelami, na równych prawach mieli być traktowani jak wszyscy inni, jeśli chodzi o pochodzenie etniczne, ale tak się nie stało. Wolne Miasto Gdańsk, nie było miastem wolności dla Polaków. Było miastem, gdzie Polacy byli dyskryminowani, spotykali się z szykanami, a wraz z wybuchem II Wojny Światowej wielu z nich znalazło śmieć z rąk swoich niemieckich sąsiadów, współobywateli.

Wystawa opowiada o niezwykłych ludziach, którym przyszło żyć i działać w stworzonym w 1920 r. Wolnym Mieście Gdańsku. Polscy mieszkańcy tego państwa-miasta stanowili mniejszość pośród niechętnego, a z czasem w zdecydowanej większości wrogiego żywiołu niemieckiego. Mimo piętrzących się trudności niewzruszenie służyli Polsce poprzez pracę na rzecz zachowania polskiej tożsamości. Za swoją niezłomność zapłacili najwyższą cenę.

Karolina Masłowska (OBEN IPN Gdańsk), autorka wystawy, podczas prelekcji wskazała, że prezentowana ekspozycja jest pierwszą częścią tryptyku.

Ekspozycja została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku Wystawa jest dostępna również w wersji cyfrowej na stronie edukacja.ipn.gov.pl.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 17 lipca.

 

do góry