Nawigacja

Aktualności

17 kwietnia 1981 r. – zawarcie porozumienia bydgoskiego

16 marca 1981 r. w siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy rozpoczął się strajk okupacyjny rolników indywidualnych, który dotyczył nierównego i niesprawiedliwego traktowaniu ich przez władze wojewódzkie oraz przeciw uprzywilejowanej pozycji rolników skupionych w Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.

Na czele strajku okupacyjnego stanął znany działacz rolniczy z Inowrocławia i członek kierownictwa NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – Roman Bartoszcze. On też przewodził Ogólnopolskiemu Komitetowi Strajkowemu NSZZ RI „Solidarność”. Głównym postulatem OKS było uznanie przez rząd PRL związku zawodowego rolników.

19 marca 1981 r. Służba Bezpieczeństwa i Milicja brutalnie interweniowały wobec delegatów „Solidarności” podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Wśród pobitych był szef regionu „Solidarności” Jan Rulewski oraz związkowcy Mariusz Łabentowicz i Michał Bartoszcze. Wydarzenia te wywołały tzw. kryzys bydgoski - szereg protestów i gotowość strajkową „Solidarności” w całym kraju.

17 kwietnia 1981 r. w Bydgoszczy zawarto porozumienie pomiędzy Komisją działającą w imieniu Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Ogólnopolskim Komitetem Strajkowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Bydgoszczy i Ogólnopolskim Komitetem Założycielskim NSZZ RI „Solidarność” przy udziale przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Jednym z istotnych postulatów, które przyjęto w porozumieniu, było stworzenie przez rząd PRL drogi do rejestracji NSZZ RI „Solidarność” oraz zakończenie akcji protestacyjnych z dniem przyjęcia dokumentu.

Szczegóły i skutki wydarzeń w Bydgoszczy przybliżają następujące publikacje IPN:

 

 

do góry