Nawigacja

Aktualności

Teka edukacyjna IPN: „O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI «Solidarność» (1944–1989)” przygotowana przez pracowników Delegatury w Bydgoszczy już w pełni dostępna w Internecie

To bardzo ważna pomoc dydaktyczna dla wszystkich uczniów i nauczycieli, a także dla tych, którzy chcieliby lepiej poznać piękną historię naszej Ojczyzny.

  • Okładka
O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989), red. Katarzyna Maniewska, Kamila Churska-Wołoszczak, Przemysław Wójtowicz, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2020, 328 s., ISBN druk  978-83-8098-993-1, ISBN pdf 978-83-8098-994-8

Dzieje rolniczej „Solidarności” to historia nie tylko walki i oporu, lecz także dyskryminowania, represjonowania i prześladowania jej członków oraz ich rodzin przez aparat państwowy – organy władzy partyjnej i terenowej oraz aparat bezpieczeństwa PRL. Służba Bezpieczeństwa inwigilowała środowisko działaczy ruchu chłopskiego w całym kraju w ramach spraw operacyjnych i obiektowych.

Materiały edukacyjne dla nauczyciela oraz ćwiczenia dla ucznia O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989) mają wspierać nauczycieli szkół ponadpodstawowych w procesie kształcenia historycznego, uzupełniać narrację i treści nieobecne w podręcznikach szkolnych odnoszące się do antykomunistycznego oporu społecznego mieszkańców polskiej wsi w okresie komunistycznej dyktatury. Dotyczy to szczególnie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., kiedy to ukształtowały się niezależne związki chłopskie, na bazie których powstały różne nurty „Solidarności” rolniczej.

Publikacja, obejmująca okres 1944–1989, została podzielona według układu chronologicznego na trzy części. W skład każdej z nich wchodzą dwa oddzielne zeszyty.

  • Część 1: Komuniści wobec polskiej wsi, wieś wobec komunizmu 1944–1956 – esej dla nauczyciela plus 35 tekstów źródłowych oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia.
  • Część 2: Sytuacja wsi polskiej i niezależne organizacje chłopskie w latach 1956–1981 –  esej dla nauczyciela plus 12 tekstów źródłowych oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia.
  • Część 3: Narodziny i działalność rolniczej „Solidarności” 1981–1989 – esej dla nauczyciela plus 24 teksty źródłowe oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia.

Autorami teki są pracownicy i edukatorzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zatrudnieni w Delegaturze IPN w Bydgoszczy.

Nie zawsze doceniany wkład mieszkańców polskich wsi w walkę o wolność i sprawiedliwość, w tej tece edukacyjnej, został przedstawiony najlepiej, jak tylko można. Ogromnie pożyteczna jest także powszechna dostępność tego materiału, gdyż kilkaset egzemplarzy drukowanych rozesłanych w ostatnich tygodniach roku przede wszystkich do szkół średnich i wyższych (najwięcej do rolniczych) to „kropla w morzu potrzeb”. Teraz każdy uczeń i nauczyciel, każdy miłośnik historii będzie mógł za pośrednictwem narzędzi elektronicznych korzystać z teki.

W związku ze zbliżającymi się wielkimi obchodami ważnych chłopskich rocznic sprzed 40 lat (obchody będą m.in. w Poznaniu, Inowrocławiu, Ustrzykach Dolnych, Rzeszowie, Bydgoszczy i w Warszawie) na pewno wzrośnie zainteresowanie tematyką. Teka edukacyjna bydgoskich historyków IPN na pewno w znacznej części może je zaspokoić, a jednocześnie oddać hołd wielkiej dzielności i poświęceniu polskich rolników dla dobra Ojczyzny.


Oficjalna prezentacja teki przez pracowników Delegatury IPN w Bydgoszczy, adresowana szczególnie do nauczycieli oraz do świadków historii, jest planowana w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy dokładnie w rocznicowy dzień 16 marca 2021 roku o godz. 9.30. Jeżeli warunki epidemiologiczne będą nadal trudne, odbędzie się bez udziału publiczności, ale z transmisją za pośrednictwem Internetu oraz z przekazem przez zaproszone media.

do góry