Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczelnie wyższe w Trójmieście w latach 1945–1970” – Gdańsk, 16 listopada 2022 r.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Uczelnie wyższe w Trójmieście w latach 1945–1970”, która odbędzie się 16 listopada 2022 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Fot. Politechniki Gdańskiej ze zbiorów Muzeum Gdańska, autor Kazimierz Lelewicz, ze strony: dziedzictwo-gdansk.pl
  Fot. Politechniki Gdańskiej ze zbiorów Muzeum Gdańska, autor Kazimierz Lelewicz, ze strony: dziedzictwo-gdansk.pl
 • Fot. Politechniki Gdańskiej ze zbiorów Muzeum Gdańska, autor Kazimierz Lelewicz, ze strony: dziedzictwo-gdansk.pl
  Fot. Politechniki Gdańskiej ze zbiorów Muzeum Gdańska, autor Kazimierz Lelewicz, ze strony: dziedzictwo-gdansk.pl

Odbudowa i rozwój miasta zależały nie tylko od zaangażowania społecznego, ale także dobrze przygotowanych kadr, których dostarczały uczelnie. Jeszcze w 1945 r. utworzono w Gdańsku m.in. Politechnikę oraz Akademię Lekarską. Część trójmiejskich uczelni odegrała nie tylko istotną rolę w życiu naukowym kraju, ale również pełniła funkcję ważnych ośrodków kulturotwórczych. Na funkcjonowaniu uczelni silne piętno odcisnęła atmosfera polityczna, wywierając wpływ na postawy kadry naukowej i studentów.

Celem konferencji jest próba przyjrzenia się funkcjonowaniu trójmiejskich uczelni w pierwszym ćwierćwieczu po II wojnie światowej. Jak przebiegał proces tworzenia się uczelni w powojennej rzeczywistości? Jaki wpływ na życie akademickie miała polityka władz komunistycznych? Jakie były granice wolności badań naukowych? Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna. Prelegenci zobowiązani są do dostarczenia tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN.

Przykładowe obszary tematyczne:

 • powstanie, rozwój i organizacja uczelni wyższych w Trójmieście
 • władze partyjno-państwowe wobec uczelni
 • życie codzienne młodzieży akademickiej
 • sylwetki pracowników i studentów uczelni Trójmiasta
 • działalność organizacji studenckich
 • uczelnie wyższe Trójmiasta wobec „polskich miesięcy”
 • zaangażowanie społeczne i polityczne kadry akademickiej oraz studentów
 • działalność KZ/KU PZPR na uczelniach
 • ideologizacja szkolnictwa wyższego
 • wpływ ustawodawstwa na funkcjonowanie uczelni Trójmiasta
 • inwigilacja i działania aparatu bezpieczeństwa wobec kadry akademickiej i studentów
 • religijność studentów, działalność duszpasterstwa akademickiego, procesy laicyzacyjne

Termin konferencji: 16 listopada 2022 r.
Miejsce konferencji: Gdańsk

Termin zgłoszenia (na załączonym formularzu): do 7 października 2022 r.

Koszty uczestnictwa: pracownicy IPN rozliczą udział w ramach delegacji służbowych, natomiast koszty referentów spoza IPN pokryje organizator.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres: dr Piotr Abryszeński, piotr.abryszenski@ipn.gov.pl, dr Daniel Gucewicz, daniel.gucewicz@ipn.gov.pl

do góry