Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Polityka germanizacyjna niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim 1939–1945” – Gdańsk, 25–26 października 2022

Instytut Pamięci Narodowej w Oddział w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939–1945) w ramach cyklu „Pomorze Gdańskie pod okupacją 1939‒1945” zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polityka germanizacyjna niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim 1939–1945”, która odbędzie się 25–26 października 2022 r. w Gdańsku.

  • Stutthof 23.11.1941 r.
    Stutthof 23.11.1941 r.

Germanizacja przeprowadzana w latach istnienia Prus, a od 1871 r. Cesarstwa Niemieckiego miała kilka celów, wśród których można wymienić walkę z Kościołem katolickim i szeroko rozumianą polskością, w tym z polską własnością. Choć klęska Niemiec w 1918 r. położyła jej kres, nazistowscy przywódcy planowali jej kontynuację w zupełnie innej, bardziej opresyjnej formie. Zamierzali oni doprowadzić do wyniszczenia Polaków i Żydów na Pomorzu Gdańskim oraz całkowicie podporządkować Rzeszy jego mieszkańców. Po ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 r. stało się jasne, że plan ten zostanie wdrożony z brutalnej bezwzględnością, a nazistowscy przywódcy zrobią wszystko, aby go zrealizować.

Celem konferencji jest przedstawienie zagadnień związanych z germanizacją na Pomorzu Gdańskim w okresie okupacji niemieckiej. Takie ujęcie tematu ma umożliwić badaczom jak najpełniejsze ukazanie rozmaitych aspektów owej zbrodniczej polityki, która miała doprowadzić do całkowitego podporządkowania Pomorza Gdańskiego Niemcom.

Poniżej przedstawiamy planowane obszary tematyczne konferencji. Prosimy je traktować jedynie jako sugestie:

‒ eksterminacja ludności,

‒ wysiedlenia ludności,

‒ kolonizacja niemiecka,

‒ wpisywanie na DVL (niemiecką listę narodowościową),

‒ przemiany w gospodarce okupacyjnej,

‒ stworzenie systemu robót przymusowych

‒ usuwanie zewnętrznych oznak polskości,

‒ niszczenie wytworów kultury polskiej,

– niemiecki terror wobec przedstawicieli polskiej konspiracji na Pomorzu.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna w ramach monografii zbiorowej. O dostarczenie tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN uczestnicy konferencji proszeni będą w ciągu miesiąca od zakończenia obrad.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg (24/25 i 25/26 października 2022 r.), wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat będą przyjmowane do 30 września 2022 r.

Organizatorom przysługuje prawo wyboru referatów.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

Mateusz Kubicki

mateusz.kubicki@ipn.gov.pl

do góry