Nawigacja

Aktualności

Serce dla „Inki” w Ostródzie

W 91. urodziny Danuty Siedzikówny „Inki”, 3 września, dzięki ofiarności mieszkańców Ostródy, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterskiej sanitariuszce.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele Św. Dominika Savio, podczas której kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Wąsowicz, pomysłodawca Akcji Serce dla Inki w Polsce (i nie tylko: w Londynie, Budapeszcie, na Litwie).

Po Eucharystii młodzież Zespołu Szkół Salezjańskich przedstawiła program artystyczny w reżyserii Krystyny Andrzejewskiej. Następnie w sali Zespołu Szkół Salezjańskich odbyła się ceremonia poświęcenia i odsłonięcia tablicy, której dokonała rodzina Danuty Siedzikówny „Inki” – Anna i Maciej Pawełek.

W uroczystości wzięli udział żołnierze 5. Wileńskiej Brygady AK Wanda Bortkiewicz ps. Basia, por. Jadwiga Łubniewska ps. Jagoda, mjr Józef Rusak ps. Bylina, kpt. Lucjan Deniziak ps. Orzeł. Wśród gości należy wymienić także patronów Akcji Serce dla Inki Senator RP Bogusławę Orzechowską, Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka, przedstawiciela IPN Pawła Błażewicza, nie zabrakło także przedstawicieli Wojewody Warmińsko Mazurskiego, Marszałka Województwa, Starosty Ostródzkiego, służb mundurowych. Najliczniejszą grupę uczestników uroczystości stanowili uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich oraz młodzież ostródzkich szkół.

Asystę honorową przy tablicy pełnili żołnierze 42 Batalionu Lekkiej Piechoty z Morąga.

Organizatorami Akcji Serce dla Inki byli: Towarzystwo Salezjańskie w Ostródzie i Koło Powiatowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ostródzie, którzy dziękują wszystkim ludziom dobrej woli za udział w tym przedsięwzięciu.

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

(tekst i foto: Wojciech Gudaczewski, prezes Koła Powiatowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ostródzie)

do góry