Nawigacja

Aktualności

Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę Delegatury IPN w Bydgoszczy – 5 września 2019

Delegatura pozyska m.in. obszerną powierzchnię wystawienniczo-konferencyjną oraz pomieszczenia na bibliotekę i księgarnię.

5 września odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek siedziby Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, która będzie zlokalizowana przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy (na terenie działki nr 67/21).

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej z zastępcą prezesa IPN Janem Basterem na czele, przewodniczący Kolegium IPN prof. Wojciech Polak, przedstawiciele wykonawcy inwestycji – Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. S.K z prezesem zarządu Jarosławem Szczupakiem oraz zaproszeni goście, w tym zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. Wydarzenie poprowadziła naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska.

– To wielkie wydarzenie i wielkie święto. Nie tylko dla pracowników IPN, ale przede wszystkim dla tych, którzy z pracy Instytutu korzystają. Nasze działania związane z publikacjami, konferencjami naukowymi, filmami, działaniami edukacyjnymi pokazują wyraźnie, że jesteśmy jedną z najważniejszych, a może wręcz najważniejszą instytucją realizującą mądrą politykę historyczną – mówił zastępca prezesa IPN Jan Baster.

– Bardzo się cieszę, że ten proces, który rozpoczęliśmy z przedstawicielami IPN, zmierza w dobrym kierunku, czego efekt dzisiaj widzimy. Nie tylko ten budynek jest wynikiem naszej współpracy. Wspólnie realizujemy wiele wartościowych, ważnych inicjatyw historycznych – podkreślił Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

– Do realizacji niezwykle ważnych zadań IPN musi mieć odpowiednią bazę materialną – nowoczesne budynki z wyposażeniem, najnowocześniejszą elektroniką. Tego wymaga współczesność. Dobrze, że taki budynek pojawi się w Bydgoszczy – zaznaczył prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN.

– Wyrażamy naszą ogromną radość z powodu budowy tak ważnego obiektu dla naszej społeczności, fundamentu naszego państwa, historii – mówił prezes zarządu firmy Alstal Jarosław Szczupak.

– Ogromnie się cieszę z tej chwili. Za kilkanaście miesięcy znacząco poprawią się warunki naszej pracy. Bydgoska delegatura, największa w Polsce, po prostu potrzebuje tego budynku – podsumował prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

Po przemówieniach odbyło się odczytanie i podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie go w fundament budynku.

Dotychczas Delegatura IPN w Bydgoszczy korzysta ze zbyt ciasnych już pomieszczeń wynajmowanych od władz miejskich oraz podmiotów prywatnych. Nowa siedziba, zaprojektowana zgodnie z potrzebami Instytutu, będzie w pełni dopasowana do realizacji zadań IPN, od profesjonalnego przechowywania zasobu archiwalnego, po realizację funkcji naukowych i edukacyjnych.

Delegatura pozyska m.in. obszerną powierzchnię wystawienniczo-konferencyjną oraz dobre pomieszczenia na bibliotekę i księgarnię. Dzięki temu znacznie lepiej będzie mogła służyć mieszkańcom miasta Bydgoszczy i całego regionu kujawsko-pomorskiego, zainteresowanym naszymi zbiorami archiwalnymi oraz działaniami związanymi z upowszechnianiem wiedzy historycznej.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na kwiecień 2021 r.

Uroczystości towarzyszyła wystawa IPN „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza”.

Po wmurowaniu kamienia węgielnego przedstawiciele IPN udali się na bydgoską Łączkę tj. na cmentarz na ul. Kcyńskiej, gdzie składając wiązanki kwiatów upamiętnili żołnierzy wyklętych.

do góry