Nawigacja

Aktualności

Finał budowy nowej siedziby Delegatury IPN w Bydgoszczy coraz bliżej

Na nowym budynku IPN zawieszono symboliczną wiechę, która obwieszcza zakończenie robót konstrukcyjnych.

Na placu budowy przy ul. Grudziądzkiej 33a w Bydgoszczy 21 listopada odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy na nowym budynku Delegatury IPN . W uroczystości wzięła udział liczna reprezentacja budowniczych związanych z firmą ALSTAL, grupa pracowników IPN – z Centrali , Oddziału, Delegatury oraz media.

– Zbliża się 40-lecie narodzin NSZZ „Solidarność”. Bydgoszcz była jednym z najsilniejszych w Polsce regionów i miała też pewną specyfikę. Obok Poznania i Rzeszowa to był jeden z najważniejszych ośrodków w Polsce, jeżeli chodzi o narodzenie się rolniczej „Solidarności”. Mam nadzieję, że będziemy tu, w nowej siedzibie, mówić o dobrej, pięknej historii, o wspaniałych postaciach, jak chociażby zamordowanym dokładnie 80 lat temu prezydencie Bydgoszczy, że będą przypominani ludzie „Solidarności”, ludzie Polski odrodzonej z 1920 r., że te osoby będą miały tu swoje miejsce, w którym będziemy dbali o popularyzację ich dokonań i osiągnięć. Mam nadzieję, że będzie to naprawdę dobra i ważna instytucja, w szeroko rozumianym zakresie kulturowej funkcji spełnianej dla miasta i regionu – wskazywał w swoim przemówieniu prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

Dyrektor podkreślił również wielki wkład pracowników bydgoskiej delegatury w badania Zbrodni Pomorskiej 1939 roku oraz w upowszechnianie wiedzy o epoce stalinowskiej. Wskazał jak wielkie było zaangażowanie pracowników w niedawno obchodzone setne rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości i Powstania Wielkopolskiego. Opisał także przygotowania do obchodów stulecia powrotu Pomorza do Polski i setnej rocznicy zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej, która dotarła na Pomorze i Ziemię Dobrzyńską.

– Te wszystkie ważne zadania związane z najnowszą historią Polski znacznie lepiej będziemy mogli realizować w nowej siedzibie. Jest wielka szansa, że nastąpi to już za rok – podsumował.

Po dyrektorze głos zabrał Michał Jakubczyk, kierownik projektu.

– Obecnie zrealizowaliśmy stan surowy obiektu, co symbolizuje zawieszenie wiechy. Jesteśmy w trakcie murowania ścian wewnętrznych i powoli rozpoczynamy prace instalacyjne – informował.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili także Stanisław Świątek, dyrektor operacyjny, członek Zarządu ALSTAL oraz Wiesława Misior, dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego IPN.

do góry