Nawigacja

Aktualności

Program uroczystości upamiętniających 76. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu – Gdańsk, Grudziądz, Zielonka Pasłęcka, 11-12 lipca 2019

Spotkanie ze świadkiem historii, prelekcja, prezentacja broszury – IPN Gdańsk przygotował szereg inicjatyw upamiętniających ofiary Zbrodni Wołyńskiej.

Uroczystości w Gdańsku (11 lipca)

15.00-16.00 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Eksterminacji Ludności Polskiej na Wołyniu (róg ul. Stolarskiej i ul. Katarzynki obok kościoła pw. św. Brygidy); okolicznościowe przemówienia (prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk);

17.00 – prelekcja, spotkanie ze świadkiem, prezentacja broszury. Miejsce: Sala Edukacyjno-Konferencyjna im. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” (Gdańsk, al. Grunwaldzka 216 w budynku IPN Oddział w Gdańsku); 

17.00-17.15 – powitanie zaproszonych gości (Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku);

17.15-18.15 – prelekcja „Ludobójstwo na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej” (Bartosz Januszewski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku);

18.15-19.15 – spotkanie ze świadkiem zbrodni OUN-UPA Janem Michalewskim (ur. 1938) – Hucisko Brodzkie, woj. tarnopolskie, 13 lutego 1944. Moderator: Katarzyna Underwood (IPN Gdańsk);

19.15 – prezentacja najnowszej broszury IPN Gdańsk „Wołyń 1943. Ludobójstwo Polaków na Wołyniu 1939-1945. Świadectwa” autorstwa Karola i Katarzyny Lisieckich (do pobrania poniżej). 

Uroczystości w Grudziądzu (11 lipca)

16.00 – pod pomnikiem wołyńskim odbyła się uroczystość, której towarzyszyło rozdawanie broszur IPN Gdańsk „Wołyń 1943”.

Uroczystości w Zielonce Pasłęckiej (12 lipca)

12.00 – rozpoczęcie uroczystości od Mszy św. Następnie prezentacja broszury IPN Gdańsk „Wołyń 1943”. Wydarzeniu będzie towarzyszył namiot IPN z upominkami dla uczestników wydarzenia. Po uroczystościach w Zielonce Pasłęckiej delegacja IPN Gdańsk złoży kwiaty w Malborku przy dworcu PKP, pod tablicą poświęconą pochodzącym z Wołynia pierwszym powojennym osadnikom w Malborku.

Przypominamy, że w Grudziądzu, Malborku i Zielonce Pasłęckiej, przy upamiętnieniach poświęconych ofiarom ludobójstwa popełnionego przez ukraińskich nacjonalistów stoją przygotowane przez IPN tablice edukacyjne „Genocidium Atrox”.

do góry