Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny” – Gdańsk, 3 czerwca 2019

3 czerwca br. w historycznej Sali BHP w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa „Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”.

Konferencję otworzył przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Inaugurując wydarzenie podkreślił ogromną rolę duchowieństwa i Jana Pawła II w walce o wolną Polskę:

To dla mnie wielki zaszczyt i honor, że mogę w imieniu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność powitać tak zacnych gości w polskim mieście Gdańsk w historycznej sali BHP, gdzie będziemy mogli wspólnie przeżywać nasze świadectwo wobec św. Jana Pawła II. [...] [On] obudził w nas solidarność i dumę, poczucie własnej wartości [...] Wielu księży oddało życie za wolną Polskę, a najlepszym dobitnym tego przykładem jest śmierć naszego patrona, księdza Jerzego Popiełuszki.

W kolejnej części wydarzenia ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku, odebrał statuetkę Człowieka Roku przyznaną przez „Tygodnik Solidarność”. W krótkim przemówieniu podziękował za wyróżnienie i nawiązał do osobistych wspomnień sprzed czterdziestu lat, związanych z narodzinami „Solidarności”.

 

Następnie odczytany został list do uczestników konferencji, wystosowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę. Prezydent podkreślił w nim, że „Wolna Polska była wielkim pragnieniem papieża Polaka”. 

Głos zabrał obecny także w czasie uroczystości premier Mateusz Morawiecki, który nawiązał do swoich wspomnień o pierwszej pielgrzymce Ojca Świętego:

Mój ojciec miał transparent: „Wiara-Niepodległość”. To był transparent, który były transparentem odwagi. [...] Dlatego dzisiaj możemy wszyscy czuć się spadkobiercami tamtych dni. 

Przemówienie do zgromadzonych wygłosił także abp Arcybiskup Metropolita Sławoj Leszek Głódź. Głównym punktem programu były kolejne wystąpienia prelegentów:

  • Prof. Rocco Buttiglione pt. Znaczenie powstania NSZZ „Solidarność” dla Europy 
  • Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak pt. Rola Jana Pawła II w dojrzewaniu do Solidarności
  • Ks. prof. UPJPII dr hab. Jarosław Jagiełło pt. „Nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim”. Jana Pawła II koncepcja Solidarności
  • Prof. dr hab. Jakub Stelina pt. Wokół pracy ludzkiej. Encyklika „Laborem exercens”

Konferencja została objęta patronatem przez prezesa IPN dr. Jarosława Szarka. Wśród jej gości był dyrektor Oddziału w Gdańsku, prof. Mirosław Golon. Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, na czele z premierem Mateuszem Morawieckim. Przed rozpoczęciem wydarzenia premier złożył kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców na pl. Solidarności w Gdańsku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa przygotowana przez Oddział IPN w Gdańsku: „To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze być i nasze mieć. Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec 1987”. Będzie dostępna na placu przy Sali BHP do 14 czerwca br.

 

Druga wystawa towarzysząca wydarzeniu – pt. „Ojciec Święty z «Solidarnością»...” – została przygotowana merytorycznie przez Uniwersytet Św. Jana Pawla II w Krakowie i ustawiona w systemie wystawienniczym użyczonym przez Oddział IPN w Gdańsku.

 

***

Informacja o prelegentach:

Prof. Rocco Buttiglione – włoski polityk, nauczyciel akademicki, były minister do spraw europejskich i minister kultury, wieloletni parlamentarzysta. Studiował prawo w Turynie i Rzymie. Był profesorem Międzynarodowej Akademii w Liechtensteinie. Obecnie Profesor Instytutu Edyty Stein w Granadzie. Członek Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. Autor wielu książek, m.in. o filozofii Karola Wojtyły, a także o filozofii pracy, leżącej u podstaw Encykliki Laborem Exercens. W ponad 100 artykułach, zawarł swoje idee dotyczące filozofii, religii i polityki.

 

Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak – kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności (MCBFS), Wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FUCE), członek ESSAT-u (European Society for the Study of Science and Theology oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Etycznego. Zainteresowania naukowe: filozofia człowieka, etyka, personalizm, francuska filozofia refleksyjna.

 

Ks. Jarosław Jagiełło – doktor habilitowany filozofii, Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Filozofii Człowieka - Wydział Filozoficzny UPJP II, Dziekan Wydziału Filozoficznego UPJPII oraz wykładowca Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Autor bądź współautor 13 książek z zakresu filozofii.

 

Prof. dr hab. Jakub Stelina – Kierownik Katedry Prawa Pracy a w latach 2012-2018 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Alba Iulia (Rumunia). Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (XI, XII i XIII kadencji). W latach 2016- 2018 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu kodeksu zbiorowego prawa pracy). Specjalizuje się w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie zabezpieczenia społecznego. Autor ponad 100 publikacji z tego zakresu.

Dodatkowe informacje dostępne są w załączonym programie wydarzenia.

do góry