Nawigacja

Aktualności

W czerwcu wspominamy naszą Wielką Bohaterkę – Danusię Siedzikównę „Inkę” (1928–1946)

Ostatnie dwa czerwce w życiu tej młodej, niezwykle gorąco kochającej Polskę dziewczyny były bardzo ważne.

W 1945 roku z powodu aresztowania w Hajnówce przez komunistów – za udział w konspiracji niepodległościowej (grupa operacyjna NKWD-UB, „Inka” została potem odbita z ich rąk przez patrol Stanisława Wołoncieja „Konusa” z wileńskiej AK). Ostatniego czerwca w jej krótkim życiu, w 1946 roku, uczestniczyła w działaniach szwadronu V Wileńskiej Brygady AK, dowodzonego przez ppor. Zdzisława Żelaznego „Badochę”, który poniósł śmierć w obławie UB 28 czerwca 1946 r. „Inkę” aresztowano trzy tygodnie później. 

Delegacja Oddziału IPN w Gdańsku złożyła wiązankę kwiatów pod jej pomnikiem na gdańskiej Orunii przy Kościele OO. Salezjanów przy ul. Gościnnej.

do góry