Nawigacja

Aktualności

Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy, 6 czerwca 2023

6 czerwca 2023 r. w bydgoskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się Promocja książki – „Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy”. W spotkaniu uczestniczyli redaktorzy publikacji – dr hab. Daniel Wicenty (Oddział IPN w Gdańsku) i dr Michał Przeperski (Muzeum Historii Polski w Warszawie).  Spotkanie poprowadził dr Tomasz Ceran (Delegatura IPN w Bydgoszczy).

 • Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
  Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
 • Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
  Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
 • Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
  Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
 • Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
  Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
 • Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
  Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
 • Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
  Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
 • Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
  Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
 • Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
  Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
 • Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
  Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
 • Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.
  Promocja książki – Transformacja ustrojowa w Polsce.

Seria „Publikacje gdańskiego oddziału IPN”, tom 86

Transformację ustrojową w Polsce należy rozpatrywać nie tylko jako fenomen historyczny, lecz także jako proces przebiegający w sferze społecznej, politycznej czy ekonomicznej. Dla jej badaczy podejście interdyscyplinarne jest nie tyle szansą, ile koniecznością. Niniejszy tom zawiera analizy prozopograficzne, politologiczne, historiograficzne, filozoficzne czy socjologiczne tego zjawiska. Każdy artykuł stanowi próbę spojrzenia na wydarzenia i procesy rozgrywające się w dziedzinie władzy, życia społecznego i gospodarczego oraz w służbach specjalnych z nowej perspektywy. Z całości wyłania się obraz współistnienia zjawisk zasadniczo sprzecznych – ciągłości i zerwania, podmiotowości i uprzedmiotowienia oraz unikalności i uniwersalności.

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Transformacja ustrojowa PRL”.

Zobacz ►

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/176962,Transformacja-ustrojowa-w-Polsce-Nowe-perspektywy.html

do góry