Nawigacja

Aktualności

Upamiętniliśmy Jana Gierygę, weterana walk o wolność i niepodległość Polski – Elbląg, 6 czerwca 2023

Śp. bosman Jan Gieryga od 1924 r. służył w Marynarce Wojennej II RP. Walczył w wojnie obronnej 1939 r. na ORP „Mewa”. Podczas ostrzału pierwszego dnia wojny został ranny w kark. Dostał się do niewoli niemieckiej. Jako jeniec wojenny trafił najpierw do Stalagu II-D Stargard, później został przeniesiony do Stalagu XX-B Marienburg. 

Dnia 6 czerwca 2023 r. pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej wzięli udział w uroczystości prezentacji tabliczki „Grób Weterana walk o wolność i niepodległość Polski” umieszczonej na mogile weterana śp. Jana Gierygi spoczywającego na cmentarzu komunalnym Agrykola w Elblągu. Grób został wpisany do ogólnopolskiej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonej przez IPN.

Organizatorem uroczystości była Grażyna Wosińska – dziennikarka współpracująca z Oddziałem IPN w Gdańsku (pracowała m.in. w „Dzienniku Bałtyckim", publikowała też na łamach „Dziennika Elbląskiego" czy „Wspólnoty"), autorka szeregu artykułów popularnonaukowych oraz książek poświęconych m.in. historii sprawy elbląskiej. Grażyna Wosińska była inicjatorem objęcia opieką państwa polskiego grobu śp. Jana Gierygi poprzez wpisanie mogiły do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

W uroczystości uczestniczyli m.in. licznie zebrani uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu wraz z gronem pedagogicznym oraz przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu, rodzina śp. Jana Gierygi. 

Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zebranym gości, Grażyna Wosińska przedstawiła życiorys bosmana Jana Gierygi, następnie przemówienie wygłosił wnuk weterana Pan Szymon Gieryga dziękując za podjętą inicjatywę wpisania grobu do ewidencji i oznaczenie grobu tabliczką „Weteran”. W imieniu uczniów i grona pedagogicznego uczennica SP nr 1 w Elblągu wygłosiła zobowiązanie do dbania o grób weterana. Głos zabrał również pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Sylwia Chomicz, która przedstawiła w liczbach obecny stan ewidencji grobów weteranów, a zwracając się do zgormadzonych tak licznie uczniów podkreśliła, iż opieka nad grobem śp. Jana Gierygi będzie prawdziwą lekcją patriotyzmu i miłości do ojczyzny, którą należy bronić i o którą należy walczyć, gdy zachodzi taka konieczność.

W skali ogólnopolskiej zewidencjonowanych zostało już ponad 6 tysięcy mogił. Oddział Gdański Instytut Pamięci Narodowej obejmując swoim zasięgiem terytorialnym województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego wprowadził do tej pory do ewidencji ok. 600 grobów weteranów. Na zakończenie uroczystości zapalono znicze, złożono kwiaty na grobie śp. Jana Gierygi i odmówiono okolicznościową modlitwę.

do góry