Nawigacja

Książki – Gdańsk

Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy

  • Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy
    Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy

Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy, red. Michał Przeperski, Daniel Wicenty, Gdańsk–Warszawa 2022, 440 s., ISBN 978-83-8229-626-6

Seria „Publikacje gdańskiego oddziału IPN”, tom 86

Transformację ustrojową w Polsce należy rozpatrywać nie tylko jako fenomen historyczny, lecz także jako proces przebiegający w sferze społecznej, politycznej czy ekonomicznej. Dla jej badaczy podejście interdyscyplinarne jest nie tyle szansą, ile koniecznością. Niniejszy tom zawiera analizy prozopograficzne, politologiczne, historiograficzne, filozoficzne czy socjologiczne tego zjawiska. Każdy artykuł stanowi próbę spojrzenia na wydarzenia i procesy rozgrywające się w dziedzinie władzy, życia społecznego i gospodarczego oraz w służbach specjalnych z nowej perspektywy. Z całości wyłania się obraz współistnienia zjawisk zasadniczo sprzecznych – ciągłości i zerwania, podmiotowości i uprzedmiotowienia oraz unikalności i uniwersalności.

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Transformacja ustrojowa PRL”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Gdańsk

do góry