Nawigacja

Aktualności

Dyskusja na kanwie książki „Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy” – Gdańsk, 27 marca 2023

Wydarzenie odbyło się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Redaktorami publikacji „Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy” są Michał Przeperski i Daniel Wicenty. Książka została wydana przez IPN Gdańsk w 2022 roku w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Transformacja ustrojowa PRL”.

Transformację ustrojową w Polsce należy rozpatrywać nie tylko jako fenomen historyczny, lecz także jako proces przebiegający w sferze społecznej, politycznej czy ekonomicznej. Dla jej badaczy podejście interdyscyplinarne jest nie tyle szansą, ile koniecznością. Niniejszy tom zawiera analizy prozopograficzne, politologiczne, historiograficzne, filozoficzne czy socjologiczne tego zjawiska. Każdy artykuł stanowi próbę spojrzenia na wydarzenia i procesy rozgrywające się w dziedzinie władzy, życia społecznego i gospodarczego oraz w służbach specjalnych z nowej perspektywy. Z całości wyłania się obraz współistnienia zjawisk zasadniczo sprzecznych – ciągłości i zerwania, podmiotowości i uprzedmiotowienia oraz unikalności i uniwersalności.

Publikację w czasie spotkania na Uniwersytecie Gdańskim przedstawili prof. Tomasz Zarycki (Uniwersytet Warszawski), prof UG dr hab. Daniel Wicenty (IPN Gdańsk, Uniwersytet Gdański) i dr Michał Przeperski (Instytut Historii Nauki PAN). Następnie odbyła się dyskusja z publicznością.

W czasie spotkania można było nabyć publikację w promocyjnej cenie.


Organizatorami wydarzenia byli:

  • Oddział IPN w Gdańsku
  • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
  • Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej

Partner:

  • Polskie Towarzystwo Socjologiczne
do góry