Nawigacja

Aktualności

W 42. rocznicę strajku oświaty – archiwum IPN w Gdańsku otrzymało cenną pamiątkę

Podczas wizyty u Reginy Dutkowskiej otrzymaliśmy niezwykle cenne źródło – album zawierający m.in. fotografie przedstawiające strajk okupacyjny pracowników oświaty i wychowania, który miał miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w dniach od 7 do 17 listopada 1980 r.

Regina Dutkowska była wieloletnim pracownikiem oświaty. W czasie swej pracy czynnie uczestniczyła w działaniach społecznych. Organizowała Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Gdańsku, brała również udział, jako doradca, w rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Oświaty w sporze o 148 postulatów nauczycieli, które zakończyły się strajkiem generalnym w listopadzie 1980 r.

Pamiątka, którą otrzymaliśmy, to niezwykle ważne źródło, które stanowi uzupełnienie zbiorów Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku odnoszących się do historii oświaty naszego regionu. Wcześniej, w grudniu 2010 r., do OA IPN w Gdańsku swoje materiały przekazała Pani Zofia Madej. Zasób archiwum został wówczas wzbogacony o afisze dotyczące strajku, protokoły oraz fotografie przedstawiające strajkujących pracowników oświaty. We wrześniu 2022 r. oryginał protokołu ustaleń z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie postulatów nauczycieli i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych złożonych w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym w Stoczni Gdańskiej oraz w Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Gdańsku przekazał nam osobiście Pan Jerzy Roman – uczestnik strajku i sygnatariusz protokołu.

Album przekazany przez Reginę Dutkowską został włączony do zasobu archiwalnego OA IPN w Gdańsku w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Składamy serdeczne podziękowanie za zaufanie, jakim nas obdarzyła przekazując do naszego archiwum tak ważną, osobistą pamiątkę.

do góry