Nawigacja

Aktualności

Uroczyste zakończenie prezentacji wystawy o powstaniach śląskich – Gdańsk, 2 lipca 2021

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja monety Narodowego Banku Polskiego poświęconej Wojciechowi Korfantemu.

Pod koniec kwietnia br., na kilka dni przed 100 rocznicą wybuchu III powstania śląskiego, otworzyliśmy na Targu Drzewnym w Gdańsku wystawę przygotowaną przez IPN pt. „Powstania Śląskie”. Tego dnia zaprezentowana została także okolicznościowa moneta Narodowego Banku Polskiego poświęcona powstaniom śląskim.

W dniu 2 lipca zebraliśmy się ponownie na Targu Drzewnym w Gdańsku przy naszej wystawie. Wśród gości wydarzenia był obecny dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego Wiktor Kamiński, a także przedstawiciel Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Bogdan Olszewski. Oddział IPN w Gdańsku reprezentowała delegacja na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem i naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Krzysztofem Drażbą.

Celem spotkania było upamiętnienie rocznicy zwycięstwa III powstania śląskiego, dzięki któremu znaczna część uprzemysłowionego Śląska znalazła się w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej. Przypomnieliśmy także sylwetkę dyktatora powstania, jednego z Ojców Niepodległości – Wojciecha Korfantego – prezentując album IPN „Wojciech Korfanty 1873–1939” (niedawno ukazało się jego wznowienie). Warto zaznaczyć o pomorskim (a właściwie gdańskim) wątku dot. Wojciecha Korfantego, który w Boże Narodzenie 1918 r. w Gdańsku witał –  jako członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu – Ignacego Jana Paderewskiego. Wkrótce potem wielki kompozytor udał się do stolicy Wielkopolski.

Bez tego regionu, bez tego województwa śląskiego, Polska byłaby znacznie słabsza i nie zbudowałaby tego fundamentu, jaki udało się zbudować, a co do dzisiaj pozytywnie skutkuje – zaznaczył w czasie wydarzenia prof. Mirosław Golon, podkreślając znaczenie zwycięstwa III powstania śląskiego.

Wojciech Korfanty był jednym z najważniejszych polityków, którzy przyczynili się do tego polskiego sukcesu na Śląsku, był bardzo ważnym politykiem też tutaj dla naszego Pomorza, także dla Gdańska i Polaków w Gdańsku – kontynuował przedstawiciel IPN.

Warto podkreślić, że Narodowy Bank Polski w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnił wybitne postaci historyczne związane z tym wydarzeniem (więcej informacji na temat monety dostępnych jest na stronie internetowej NBP). Wiktor Kamiński, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Gdańsku, przedstawił dzisiaj okolicznościową srebrną monetę poświęconą właśnie Wojciechowi Korfantemu: 

Na równi z nimi [pozostałymi Ojcami Niepodległości] staramy się upamiętnić postać Wojciecha Korfantego, który został uznany za jednego z Ojców Niepodległości. Stąd ta moneta, na której widzimy Wojciecha Korfantego z napisem „Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Na rewersie tej monety znajduje się orzeł, taki jak dla godła Rzeczpospolitej, ale na wstędze flagi, co ją odróżnia trochę od innych monet.

Wiktor Kamiński przekazał egzemplarze monety przedstawicielowi „Solidarności” oraz Czesławowi Nowakowi, prezesowi Stowarzyszenia „Godność” – instytucji i osoby, które przyczyniły się w ogromny sposób do odzyskania naszej niepodległości pod koniec lat osiemdziesiątych. Z kolei prof. Mirosław Golon wręczył dyrektorowi album IPN o Wojciechu Korfantym.

Na zakończenie wydarzenia przedstawiciele IPN, NBP i „Solidarności” złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana III Sobieskiego, upamiętniając w ten sposób zwycięstwo (w tym militarne) III powstania śląskiego pod monumentem symbolizującym Victorię polskiego oręża w czasach I Rzeczypospolitej.

  •  #15
    #15
  •  #16
    #16

 

Więcej informacji o wystawie dostępnych jest na stronie internetowej edukacja.ipn.gov.pl

Zapraszamy również do udziału w okolicznościowym konkursie o powstaniach śląskich
(głównymi nagrodami są monety z Wojciechem Korfantym ufundowane przez gdański NBP)

do góry