Nawigacja

Aktualności

27 marca 1945 roku Sowieci uprowadzili przywódców Polskiego Państwa Podziemnego

Delegacja IPN Gdańsk oddała hołd polskim przywódcom.

27 marca 1945 roku sowiecka policja polityczna NKWD aresztowała przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, którzy przybyli do Pruszkowa na zaproszenie sowieckich dowódców na rozmowy dotyczące realizacji ustaleń konferencji jałtańskiej. Wśród nich – delegata rządu na kraj i wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego, ostatniego Komendanta Głównego AK gen. Leopolda Okulickiego oraz przewodniczącego Rady Jedności Narodowej Kazimierza Pużaka. Porwanie polskich przywódców było jednym z elementów nowego zniewolenia Polski przez drugi, obok hitlerowskich Niemiec, totalitarny reżim – tym razem sowiecki.

Przedstawiciele IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem i naczelnikiem OBEN Krzysztofem Drażbą oddali hołd przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Delegacja IPN złożyła kwiaty pod pomnikami Armii Krajowej w Gdyni, Sopocie, pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku oraz na Kwaterze Armii Krajowej na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym.

  • Przedstawiciele IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem i Krzysztofem Drażbą oddali hołd przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Delegacja IPN złożyła kwiaty pod pomnikami Armii Krajowej w Gdyni, Sopocie, pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku oraz na Kwaterze Armii Krajowej na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym
  • Przedstawiciele IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem i Krzysztofem Drażbą oddali hołd przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Delegacja IPN złożyła kwiaty pod pomnikami Armii Krajowej w Gdyni, Sopocie, pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku oraz na Kwaterze Armii Krajowej na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym
  • Przedstawiciele IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem i Krzysztofem Drażbą oddali hołd przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Delegacja IPN złożyła kwiaty pod pomnikami Armii Krajowej w Gdyni, Sopocie, pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku oraz na Kwaterze Armii Krajowej na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym
  • Przedstawiciele IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem i Krzysztofem Drażbą oddali hołd przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Delegacja IPN złożyła kwiaty pod pomnikami Armii Krajowej w Gdyni, Sopocie, pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku oraz na Kwaterze Armii Krajowej na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym
  • Przedstawiciele IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem i Krzysztofem Drażbą oddali hołd przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Delegacja IPN złożyła kwiaty pod pomnikami Armii Krajowej w Gdyni, Sopocie, pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku oraz na Kwaterze Armii Krajowej na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym
  • Przedstawiciele IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem i Krzysztofem Drażbą oddali hołd przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Delegacja IPN złożyła kwiaty pod pomnikami Armii Krajowej w Gdyni, Sopocie, pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku oraz na Kwaterze Armii Krajowej na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym
  • Przedstawiciele IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem i Krzysztofem Drażbą oddali hołd przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Delegacja IPN złożyła kwiaty pod pomnikami Armii Krajowej w Gdyni, Sopocie, pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku oraz na Kwaterze Armii Krajowej na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym
  • Przedstawiciele IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem i Krzysztofem Drażbą oddali hołd przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Delegacja IPN złożyła kwiaty pod pomnikami Armii Krajowej w Gdyni, Sopocie, pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku oraz na Kwaterze Armii Krajowej na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym
  • Przedstawiciele IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem i Krzysztofem Drażbą oddali hołd przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Delegacja IPN złożyła kwiaty pod pomnikami Armii Krajowej w Gdyni, Sopocie, pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku oraz na Kwaterze Armii Krajowej na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym
  • Przedstawiciele IPN Gdańsk na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem i Krzysztofem Drażbą oddali hołd przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Delegacja IPN złożyła kwiaty pod pomnikami Armii Krajowej w Gdyni, Sopocie, pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku oraz na Kwaterze Armii Krajowej na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym

 

– To była wielka zbrodnia Stalina połączona z najdalej posuniętą niewdzięcznością. To m.in. Polskiemu Państwu Podziemnemu, jego kilkusettysięcznej Armii Krajowej i jej ogromnemu wysiłkowi zbrojnemu, wywiadowczemu, propagandowemu, wspieranemu przez większość społeczeństwa polskiego, zaatakowana przez Niemcy Hitlera Rosja Stalina zawdzięczała znaczące zmniejszenie skuteczności Wehrmachtu. Mimo to, w latach 1944-1945 Sowieci zwalczali Armię Krajową równie bezwzględnie, jak i Wehrmacht! – podkreśla prof. Mirosław Golon.

– Uprowadzenie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego – szefa struktur wojskowych, ostatniego Komendanta Głównego AK gen. Leopolda Okulickiego i najwyższych urzędników cywilnych wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego oraz przewodniczącego Rady Jedności Narodowej Kazimierza Pużaka, jest najmocniejszym dowodem na to, że Związek Sowiecki w latach 1944-1945 prowadził przeciwko Polsce tak samo zbrodniczą politykę jak w latach 1939-1941. To była wojna i nowa okupacja – dodaje.

– Głównym realizatorem polityki Stalina był jeden z największych sowieckich przestępców działających na ziemiach polskich w latach 1939-1945 gen. NKWD, późniejszy szef KGB Iwan Sierow – mówi.

Porwanie polskich przywódców było jednym z elementów nowego zniewolenia Polski przez drugi, obok hitlerowskich Niemiec, totalitarny reżim – tym razem sowiecki. Ten gest nie pozostawiał już złudzeń, że Stalin zechce dotrzymać jałtańskich uzgodnień, przewidujących m.in. wolne wybory w Polsce. Równolegle nowa władza prowadziła już szeroko zakrojoną akcję represji, brutalnie tłumiąc wszelkie przejawy społecznej niezależności (czytaj więcej).

Członkowie legalnych polskich władz, uznawanych przez państwa zachodnie, zostali przewiezieni do Moskwy i w czerwcu 1945 r. osądzeni w pokazowym procesie.

Najwyższe wyroki otrzymali gen. Leopold Okulicki (10 lat więzienia), Jan Stanisław Jankowski (8 lat) oraz jego zastępcy: Adam Bień, Stanisław Jasiukowicz i Antoni Pajdak (wszyscy po 5 lat). Końca kary nie dożyli gen. Leopold Okulicki, Jan Stanisław Jankowski i Stanisław Jasiukowicz. Kazimierz Pużak po powrocie do Polski został ponownie aresztowany i zamęczony w komunistycznym więzieniu.

„Proces szesnastu” miał tworzyć sprzyjające okoliczności do przeforsowania sowieckiej wizji Polski, a zwłaszcza do utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej na zasadach Stalina. Chodziło też o skompromitowanie w oczach USA i Wielkiej Brytanii Polaków sprzeciwiających się dominacji sowieckiej (czytaj więcej).

Zachęcamy do uzupełnienia wiedzy i sięgnięcia po artykuły dostępne na przystanekhistoria.pl, związane z aresztowaniem 16. przywódców Polskiego Państwa Podziemnego:

Polecamy więcej materiałów temat porwania i moskiewskiego procesu szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

W rocznicę tzw. Procesu szesnastu Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek złożył kwiaty pod tablicami ku czci szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, uprowadzonych w 1945 roku przez władze ZSRS.

do góry