Nawigacja

Aktualności

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – Toruń, 24 marca 2021

„Dzięki takim inicjatywom jak Kaplica Pamięci, nie można już kłamać. Zwycięża prawda” – mówił prezes IPN dr Jarosław Szarek podczas uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablic z 26 nazwiskami Polaków, którzy ponieśli śmierć ratując Żydów.

W toruńskim Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II 24 marca odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Punktem kulminacyjnym obchodów było odsłonięcie i poświęcenie w Kaplicy Pamięci tablic z 26 nazwiskami Polaków, którzy ponieśli śmierć ratując Żydów.

Prezes IPN dr Jarosław Szarek wskazał w swoim przemówieniu, że pomimo okrucieństwa niemieckich okupantów, mordujących niewinnych, nie zabrakło Polaków, którzy stanęli po stronie dobra, ratując bliźnich.

Dzięki takim inicjatywom jak Kaplica Pamięci, nie można już kłamać. Zwycięża prawda – mówił.

Słowo do zgromadzonych skierował Prezydent RP Andrzej Duda.

„To niezwykle ważny wkład w zachowywanie i upowszechnianie prawdy o historii najnowszej naszej ojczyzny oraz w jej obronę przed manipulacjami i wypaczaniem. To też dowód przywiązania do najwyższych wartości, które stanowią fundament Rzeczypospolitej” – napisał prezydent.

Dziś wracamy pamięcią do Polaków zamordowanych za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Ci ludzie przypominają, że zawsze trzeba kierować się przykazaniem miłości do Boga i bliźniego – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas uroczystej Mszy św.

Niech światło heroicznej dobroci – miłości człowieka i miłości Boga – i ratowania człowieka w okrutnym czasie niemieckiej okupacji przypomina wszystkim, że jesteśmy dziećmi jednego Boga; jesteśmy siostrami i braćmi – akcentował o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja.

W uroczystościach uczestniczył online również dr hab. Sebastian Piątkowski z Insytutu Pamięci Narodowej. Przemówienie historyka poniżej.

Wśród zgromadzonych był również prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN.

Szczegółowy program prezentujemy poniżej:

Unikatowe w skali światowej upamiętnienie Polaków Ratujących Żydów – toruńska Kaplica Pamięci.


24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 r. zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich siedmioro dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami.

Święto jest wyrazem czci dla wszystkich Polaków, którzy, okazując miłosierdzie i współczucie, pomagali Żydom systematycznie mordowanym przez niemieckich oprawców. Różnie motywowali swe czyny – miłością bliźniego, nauką Kościoła, obywatelskim obowiązkiem czy zwykłą ludzką przyzwoitością. Niezależnie od tego każdy przejaw pomocy świadczonej ukrywającym się Żydom był wyrazem największego heroizmu, zważywszy na grożącą za to karę śmierci, ustanowioną przez Niemców na terenie okupowanej przez nich Polski.

 

Fot. Przemysław Wójtowicz

Fot. Monika Bilska/Radio Maryja

do góry