Nawigacja

Aktualności

Briefing prasowy poświęcony wystawie „TU rodziła się Solidarność” oraz inicjatywom IPN Gdańsk w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” – Gdańsk, 26 czerwca 2020

Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna ogólnopolski projekt upamiętnienia wielkiego zwycięstwa w drodze do wolności.

W siedzibie IPN Gdańsk 26 czerwca odbył się briefing prasowy poświęcony wystawie „TU rodziła się Solidarność” oraz innym inicjatywom w 40. rocznicę strajków z sierpnia 1980.

Jak poinformował prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk, 1 lipca w Mielcu Instytutu Pamięci Narodowej inauguruje obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności”. Zaprezentowana tam wystawa „TU rodziła się »Solidarność«” będzie pokazana równocześnie w 17 miejscowościach rozsianych po całej Polsce.

Na terenie województwa pomorskiego pierwsza prezentacja ekspozycji odbędzie się 1 lipca w Tczewie. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Wernisaże będą miały miejsce w dniach 21 lipca i 14 sierpnia (m.in. w Lęborku, Gdyni i Gdańsku).

– Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawy składają się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, omawiających powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Teksty na panelach wystawowych są prezentowane w języku polskim i angielskim – poinformował Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN Gdańsk.

– Jednym z zadań projektu jest ukazanie narodzin „Solidarności” przede wszystkim z perspektywy mniejszych ośrodków, które dotąd były pomijane w opowieści o Sierpniu 1980 roku – uzupełnił.

– Pragniemy, aby wielkie zwycięstwo z 1980 roku, z którego efektów dziś możemy się cieszyć, stało się okazją do spotkania wszystkich, którym nadal bliskie są ideały Sierpnia 1980 roku. Do przypomnienia sobie tamtych dni, tamtych lat, a także do upamiętnienia tych, których już nie ma wśród nas. Z lokalnej perspektywy chcemy także sięgnąć do miejscowej tradycji, do właściwych dla każdego miasta korzeni „Solidarności” – podkreślił dyrektor IPN Gdańsk.

Kolejne miejsca prezentacji wystaw stworzą w całej Polsce „Biało-czerwony szlak: TU rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. IPN otworzy ekspozycję w 53 miejscach w całej Polsce.

W dalszej części konferencji Katarzyna Lisiecka, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Gdańsk zaprezentowała trzy nowe pamiątkowe tablice poświęcone śp. Alinie Pienkowskiej-Borusewicz, Magdalenie Modzelewskiej-Rybickiej oraz Janowi Koziatkowi. Uroczyste odsłonięcie upamiętnień odbędzie się 31 sierpnia o godz. 9.00. Należy podkreślić, że tablice stanowią część szerszego cyklu poświęconego działaczom „Solidarności” i Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Do tej pory OBUWiM IPN Gdańsk odsłonił siedem upamiętnień. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

{GALERIA:435288-435294-435297}

Z kolei dr Arkadiusz Kazański przedstawił opracowane przez siebie publikacje poświęcone Janowi Koziatkowi oraz Alinie Pienkowskiej-Borusewicz, które ukazały/ukażą się w serii wydawniczej IPN „Bohaterowie Niepodległej”. Dr Kazański zapowiedział także tom 4 „Encyklopedii Solidarności”, który zostanie zaprezentowany pod koniec sierpnia br. W tomie znajdą się m.in. biogramy Anny Kurskiej, Ryszarda Śwista, Edwarda Janusa, Kazimierza Żabczyńskiego, Jerzego Janiszewskiego (twórca znaku „S”), Danuty Kędzierskiej-Sadowskiej, Jana Niedźwieckiego, Wiesława Nitza, Zygmunta Nogi, Janiny Wehrstein. Łącznie w „Encyklopedii Solidarności” znajdzie się 70 biogramów opozycjonistów z Gdańska.

  • Jan Piotr Koziatek był członkiem opozycji, który działał na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka w PRL, przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej. Zatrzymany po 13 grudnia 1981 r., prawie rok spędził w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku.

  • Alina Pienkowska-Borusewicz była działaczką WZZ Wybrzeża, redaktorką niezależnego pisma WZZ „Robotnik Wybrzeża”, członkinią Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu’80, sygnatariuszką Porozumień Sierpniowych.

Na zakończenie dr Michał Przeperski przedstawił koncepcję planowanej w dniach 2-4 września ogólnopolskiej konferencji naukowej „Pierwsza »Solidarność«. Geneza, organizacja, konteksty”, która będzie największym tego typu wydarzeniem w Polsce. Szczegółowy program wkrótce.

W dniu 40. rocznicy narodzin NSZZ Solidarność o godz. 13.00 w sali BHP planowana jest uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności połączona z prezentacją „Encyklopedii Solidarności” oraz publikacji z serii „Bohaterowie Niepodległej”.

Briefing prasowy moderował Jan Hlebowicz.

Więcej o strajkach lipcowo-sierpniowych ’80 na portalu przystanekhistoria.pl

do góry