Nawigacja

Komunikaty

Wyrok skazujący byłego funkcjonariusza RUSW w Toruniu, oskarżonego o bezprawne uchylanie się od obowiązku przekazania materiałów archiwalnych do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadziła śledztwo przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Toruniu, podejrzanemu o to, że bezprawnie uchylał się od obowiązku przekazania materiałów archiwalnych – zdjęć operacyjnych do archiwum IPN.

W toku śledztwa ujawniono, iż występując przed Sądem i udzielając wywiadu stacji telewizyjnej TVN, na potwierdzenie swoich wypowiedzi Zbigniew P. posłużył się zdjęciami operacyjnymi SB dokumentującymi tłumienie wystąpień ludności w Toruniu w maju 1982 r., które to dokumenty winien przekazać Instytutowi Pamięci Narodowej.

Śledztwo zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Toruniu VIII Wydział Karny. W toku przewodu sądowego wina i sprawstwo oskarżonego w zakresie zarzucanych mu czynów nie budziły w ocenie Sądu najmniejszych wątpliwości, w konsekwencji w dniu 14 sierpnia 2018 r. Sąd ten uznał Zbigniewa P. winnym popełnienia zarzucanych mu przestępstw kwalifikowanych z art. 54 ust. 2 ustawy o IPN i wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszenia jej wykonania na okres próby wynoszący 2  lata.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Gdańsku
prok. Tomasz Jankowski

Gdańsk, dnia 24 sierpnia  2018 r.

 

do góry