Nawigacja

Komunikaty

Stanowisko IPN w związku z artykułem w „Washington Times”

Trudno w Polsce znaleźć rodzinę, która nie została naznaczona tragicznym piętnem tamtych czasów. W niemal każdej Polskiej miejscowości znajdują się miejsca masowych egzekucji i groby ofiar. Dla Polaków II wojna światowa jest najstraszniejszym doświadczeniem w naszej historii.

ENGLISH VERSION

Artykuł „Why Poland’s new Holocaust law is a mockery” jest przejawem fałszywej narracji o polskiej historii – narracji pełnej przeinaczeń, przemilczeń i nieprawdziwych stwierdzeń.

Rzeczpospolita Polska była pierwszym państwem świata, które zbrojnie przeciwstawiło się Rzeszy Niemieckiej i tyranii Adolfa Hitlera. Miażdżąca większość społeczeństwa polskiego solidaryzowała się z postawą władz RP, które w 1939 roku jednoznacznie odrzuciły stosowaną przez inne kraje politykę ustępstw wobec żądań Adolfa Hitlera. 

Rzeczpospolita Polska i jej obywatele różnych narodowości, w tym Żydzi i Polacy, byli w okresie II wojny światowej ofiarami niemieckich zbrodni. Niemcy dokonali na naszych ziemiach ludobójczych działań na niespotykaną wcześniej skalę. Niemal 6 milionów polskich obywateli RP zginęło w czasie II wojny światowej (w tym 3 miliony Żydów i Polaków pochodzenia żydowskiego). Trudno w Polsce znaleźć rodzinę, która nie została naznaczona tragicznym piętnem tamtych czasów. W niemal każdej Polskiej miejscowości znajdują się miejsca masowych egzekucji i groby ofiar. Dla Polaków II wojna światowa jest najstraszniejszym doświadczeniem w naszej historii.

W okresie okupacji niemieckiej obywatele RP zostali przez władze Rzeszy Niemieckiej poddani terrorowi państwowemu na niespotykaną nigdy wcześniej skalę. Okupant niemiecki ludzi narodowości polskiej zepchnął do roli upośledzonej warstwy poddanej prześladowaniom. Natomiast ludność żydowskiego pochodzenia sprowadził do statusu grupy wyjętej spod jakiejkolwiek ochrony prawa. Rzesza Niemiecka zbudowała sieć niemieckich obozów koncentracyjnych. Tylko w KL Auschwitz-Birkenau Niemcy wymordowali w sumie około miliona Żydów, a także ponad 70 tys. Polaków. Niemcy od pierwszych dni okupacji dokonywali aresztowań oraz masowych zbrodni na polskich naukowcach, intelektualistach, przedstawicielach wolnych zawodów, urzędnikach państwowych i samorządowych, ludziach zasłużonych dla niepodległości Polski i jej obywateli.

Rzeczpospolita Polska nigdy nie skapitulowała przed Niemcami. Nigdy nie zaprzestała walki. Mimo okupacji obszaru państwowego przez najeźdźców polskie państwo, reprezentowane przez władze na uchodźstwie i tajne struktury Polskiego Państwa Podziemnego w kraju, przez całą wojnę było integralną częścią obozu aliantów. Państwo to cieszyło się poparciem miażdżącej większość społeczeństwa i było źródłem nadziei na odzyskanie wolności. To Rzeczpospolita Polska alarmowała świat informacjami na temat Holokaustu i niemieckich zbrodni. To tajne struktury naszego państwa kosztem olbrzymich wysiłków organizowały jedyne w Europie struktury konspiracyjne, niosące prześladowanej ludności żydowskiej zorganizowaną pomoc finansowaną z przemycanych do kraju państwowych funduszy. To Polakom za wszelki rodzaj pomocy Żydom Niemcy grozili śmiercią i ich mordowali.

Z Niemcami kolaborowały i współdziałały w zbrodniach Holokaustu całe państwa, które im się podporządkowały – jak np. Francja. Polska nigdy nie znalazła się w takim gronie. Rzeczpospolita Polska nigdy nie wzięła udziału w zbrodniach niemieckich. 

Niemcy w każdym okupowanym społeczeństwie znajdowali ludzi podłych. Jednak każdy polski obywatel, który indywidualnie wziął udział w zbrodniach okupanta albo korzystał z ochrony Rzeszy Niemieckiej, podporządkowując się narzuconym zbrodniczym (także antyżydowskim) nakazom niemieckim, był traktowany jako zdrajca. Dotyczyło to także gorliwych funkcjonariuszy stworzonej przez Niemców tzw. „granatowej” policji, nazwanej przez nich Polnische Polizei. Polskie Państwo Podziemne wykonywało na takich ludziach wyroki śmierci, a pozostałych ostrzegało przed bezwzględną odpowiedzialnością po wojnie. Zdrajcy byli marginesem społeczeństwa – a ich likwidacja spotykała się ze społeczną akceptacją większości.

Opublikowane na łamach Washington Times haniebne słowa o rzekomo entuzjastycznym poparciu ludności dla eksterminacji Żydów są nie tylko sprzeczne z faktami, ale również obrażają pamięć wszystkich ofiar niemieckiej okupacji i Holokaustu. Obrażają pamięć tysięcy osób zaangażowanych w pomoc prześladowanym Żydom. Zdrajcy nigdy nie reprezentowali polskiego społeczeństwa. Niemcy nieprzypadkowo wprowadzili w Polsce karę śmierci za jakikolwiek przejaw pomocy dla ukrywającej się ludności żydowskiej. Nie musieliby tego robić w żadnym społeczeństwie, które zbiorowo popierałoby ich zbrodnicze pomysły.

Artykuł fałszuje historię Holokaustu i historię Polski.

Instytut Pamięci Narodowej od lat prowadzi badania na temat sytuacji ludności żydowskiej w okupowanej Europie. Współpracuje w tym zakresie z wieloma partnerami. Efekty tej działalności w każdej chwili możemy zaprezentować Państwa czytelnikom.

do góry