Nawigacja

Komunikaty

Informacja dotycząca śledztwa w sprawie kierowania uprowadzeniem i zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki

S 25.2017.Zk

Bydgoszcz dnia 18.10.2018 roku

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie kierowania uprowadzeniem i zabójstwem  ks. Jerzego Popiełuszki w październiku 1984 r.    

Celem postępowania jest ustalenie podstaw odpowiedzialności karnej za kierowanie uprowadzeniem i zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki przez osoby zajmujące w hierarchii służbowej MSW stanowiska wyższe niż Wiceminister Spraw Wewnętrznych – Szef Służby Bezpieczeństwa Władysław Ciastoń i Dyrektor Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zenon Płatek.

Czynności śledcze obejmują analizę materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobach archiwów publicznych i prywatnych, dokonywane są także przesłuchania osób, w tym funkcjonariuszy państwa komunistycznego, którzy mogą posiadać informacje pozwalające na potwierdzenie lub zanegowanie istnienia innych osób, które mogły kierować uprowadzeniem  i zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki lub inspirować te czyny.

Należy przy tym wskazać, że przedmiotem postępowania nie są przestępstwa, które były już osądzone w postępowaniach sądowych, tj. sprawców skazanych za uprowadzenie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki prawomocnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 7.02.1985 roku sygn. II K53/84 (Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala, Waldemar Chmielewski oraz kierujący ich działaniami Adam Pietruszka) oraz osób, którym w późniejszym okresie zarzucono podżeganie do uprowadzenia i zabójstwa – byłego Szefa Służby Bezpieczeństwa Władysława Ciastonia i Dyrektora Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zenona Płatka.

Wyjaśnienie  okoliczności śmierci  ks. Jerzego Popiełuszki obejmuje szerszy kontekst zdarzeń poprzedzających zabójstwo, polegających na zamachach na jego życie, kierowaniu doń gróźb i innych form prześladowania przez organy służby bezpieczeństwa.

Prokurator OKŚZpNP
w Gdańsku
Mieczysław Góra

 

 

do góry