Nawigacja

Zajrzyj do archiwum!

Czterdziesta pierwsza rocznica rejestracji NSZZ „Solidarność”

W dniu 10 listopada 1980 r. zarejestrowany został NSZZ „Solidarność”, co oznaczało, że wywalczony podczas strajku i uzyskany w wyniku podpisania porozumień sierpniowych związek został zalegalizowany. Oznaczało to koniec tzw. kryzysu rejestracyjnego, czyli sporu na linii związek – władza dotyczącego właśnie tego zagadnienia.

Po oficjalnym utworzeniu 17 września 1980 r. NSZZ „Solidarność” podjęto działania mające na celu jego rejestrację. Opracowano projekt statutu związku, który 24 września 1980 r. złożony został w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Jednak władze komunistyczne odwlekały rejestrację „Solidarności” a także na innych polach utrudniały tworzenie i funkcjonowanie nowego związku, co spowodowało, że 3 października 1980 r. miał miejsce ogólnopolski jednogodzinny strajk ostrzegawczy.

W międzyczasie, to jest 1 października 1980 r. warszawski Sąd Wojewódzki przygotował uwagi do statutu „Solidarności”, w których zawarł m.in. potrzebę wyeksponowania kierowniczej roli PZPR w państwie natomiast kilka tygodni później czyli 24 października dokonał on „rejestracji” związku. Wiązała się ona jednak z wprowadzeniem przez sąd na polecenie władz zmian w jego statucie. Zmiany te, to zaakcentowanie kierowniczej roli partii komunistycznej w kraju oraz usunięcie zapisów dotyczących strajków. Wywołały one oburzenie w szeregach związkowców i natychmiastowe zaskarżenie orzeczenia do Sądu Najwyższego.

Przed ostateczną decyzją w sprawie rejestracji NSZZ „Solidarność” delegacja związku odbyła trzy zakulisowe spotkania z przedstawicielami władz. W ich wyniku udało się znaleźć rozwiązanie kompromisowe. Polegało ono na uchyleniu zmian wprowadzonych na mocy poprzedniego wyroku w statucie „Solidarności”. Oprócz tego do statutu dołączono aneks zawierający wybrane punkty porozumień sierpniowych i umów międzynarodowych, gdzie mowa była m.in. o kierowniczej roli PZPR w państwie polskim. W celu wywarcia nacisku na władze „Solidarność” planowała w wypadku fiaska rozmów przeprowadzenie akcji strajkowej, która miała zacząć się 12 listopada. Jednak dwa dni wcześniej, czyli 10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok, na mocy którego ostatecznie zarejestrowano NSZZ „Solidarność” i zakończono kryzys rejestracyjny.

W zasobie archiwalnym Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku znajdują się materiały rzucające światło na przebieg działań mających na celu rejestrację „Solidarności” oraz oddające klimat tego czasu. Są to przede wszystkim materiały przekazane Instytutowi przez darczyńców prywatnych. Fotografie ukazujące przygotowywanie dokumentów do rejestracji związku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie przekazał Ryszard Dąbrowski. Plakaty domagające się rejestracji NSZZ „Solidarność otrzymaliśmy m.in. od Anny Błaszczykowskiej, Jana Semenowicza i Jerzego Ziętka. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na ulotki z 1984 r. upamiętniające czwartą rocznicę legalizacji związku pochodzące z kolekcji Pawła Dowżenki. Ostatnim rodzajem materiałów, o których pragniemy w tym miejscu wspomnieć, są oficjalne dokumenty wytworzone i zgromadzone przez władze „Solidarności”. Są to m.in. projekt statutu związku i sporządzone przez sąd uwagi do niego oraz oświadczenia i komunikaty władz NSZZ „Solidarność”. Stanowią one dary Wiesławy Kwiatkowskiej, Małgorzaty Sokołowskiej i Jana Semenowicza. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej skanami tych materiałów.

opracował: Sławomir Formella

 • Ulotka z żądaniem rejestracji NSZZ „Solidarność”.
  Ulotka z żądaniem rejestracji NSZZ „Solidarność”.
 • Ulotka informująca o planowanym na 3 października 1980 r. strajku i o postulatach jego organizatorów.
  Ulotka informująca o planowanym na 3 października 1980 r. strajku i o postulatach jego organizatorów.
 • Plakat z żądaniem rejestracji NSZZ „Solidarność” bez zmian w jego statucie.
  Plakat z żądaniem rejestracji NSZZ „Solidarność” bez zmian w jego statucie.
 • Ulotka wydana z okazji czwartej rocznicy rejestracji NSZZ "Solidarność" przypadającej w dniu 10-11-1984 r.
  Ulotka wydana z okazji czwartej rocznicy rejestracji NSZZ "Solidarność" przypadającej w dniu 10-11-1984 r.
 • Ulotka wydana z okazji czwartej rocznicy rejestracji NSZZ "Solidarność" przypadającej w dniu 10-11-1984 r.
  Ulotka wydana z okazji czwartej rocznicy rejestracji NSZZ "Solidarność" przypadającej w dniu 10-11-1984 r.
 • Plakat z żądaniem rejestracji NSZZ „Solidarność”.
  Plakat z żądaniem rejestracji NSZZ „Solidarność”.
 • Władze NSZZ „Solidarność” przygotowujące dokumenty do sądowej rejestracji związku, Warszawa, 24.09.1980 r.
  Władze NSZZ „Solidarność” przygotowujące dokumenty do sądowej rejestracji związku, Warszawa, 24.09.1980 r.
 • Pierwsza strona projektu statutu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych.
  Pierwsza strona projektu statutu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych.
 • Pierwsza strona dokumentu z 1 października 1980 r. z uwagami do statutu NSZZ „Solidarność” zgłoszonymi przez sędziego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Zdzisława Kościelniaka.
  Pierwsza strona dokumentu z 1 października 1980 r. z uwagami do statutu NSZZ „Solidarność” zgłoszonymi przez sędziego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Zdzisława Kościelniaka.
 • Komunikat władz NSZZ „Solidarność” z 24 października 1980 r. o rejestracji związku połączonej z samowolną zmianą statutu związku przez sąd.
  Komunikat władz NSZZ „Solidarność” z 24 października 1980 r. o rejestracji związku połączonej z samowolną zmianą statutu związku przez sąd.
 • Komunikat Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” z dnia z 24 października 1980 r. o zmianach w statucie związku samowolnie naniesionych przez Sąd Wojewódzki w Warszawie.
  Komunikat Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” z dnia z 24 października 1980 r. o zmianach w statucie związku samowolnie naniesionych przez Sąd Wojewódzki w Warszawie.
 • Oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z dnia z 24 października 1980 r.
  Oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z dnia z 24 października 1980 r.
 • Komunikat Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z 28 października 1980 r.
  Komunikat Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z 28 października 1980 r.
 • Opracowany przez NSZZ „Solidarność” harmonogram planowanej akcji strajkowej.
  Opracowany przez NSZZ „Solidarność” harmonogram planowanej akcji strajkowej.
 • Oświadczenie rzecznika prasowego Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność z dnia 10 listopada 1980 r. informujące o rejestracji związku przez Sąd Najwyższy.
  Oświadczenie rzecznika prasowego Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność z dnia 10 listopada 1980 r. informujące o rejestracji związku przez Sąd Najwyższy.
 • Oświadczenie rzecznika prasowego Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność z dnia 10 listopada 1980 r. informujące o rejestracji związku przez Sąd Najwyższy.
  Oświadczenie rzecznika prasowego Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność z dnia 10 listopada 1980 r. informujące o rejestracji związku przez Sąd Najwyższy.
do góry