Nawigacja

Aktualności

Piękny prezent na Narodowe Święto Niepodległości. Jeden z największych polskich Bohaterów XX wieku generał August Emil Fieldorf ps. „Nil” zwyciężył – Żyrardów, 8 listopada 2019

Bardzo radosna informacja: w Żyrardowie nie będzie zmiany pięknego patrona ulicy, generała „Nila” na komunistyczną pseudojedność ruchu robotniczego.

Wiadomość ucieszyła z pewnością ogromną większość obywateli całej Polski, a jesteśmy przekonani, że także samego Żyrardowa. Ten wielki Bohater, jakim był generał Fieldorf, uosabia bowiem w przepiękny sposób historię Polski w trudnym minionym już wieku dwudziestym.

Pochodzący z krakowskiej, kolejarskiej rodziny, młody legionista Józefa Piłsudskiego już w sierpniu 1914 roku rozpoczął służbę dla Ojczyzny. Służbę realizował wspaniale przez całe życie. Najpierw walcząc o odzyskanie niepodległości, aż po wielki sukces w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, w którym miał swój osobisty udział. Jednak najważniejsze, o ogromnej randze sukcesy, miary najwyższej w skali i Polski i Europy, miał w okresie II wojny światowej.

Wojnę we wrześniu 1939 roku młody jeszcze podpułkownik rozpoczął jako dowódca 51. Pułku Strzelców Kresowych, walcząc m. in. bitwie nad Iłżą w dniach 7-8 września. Udało mu się przedostać do Wojska Polskiego we Francji, a następnie do Anglii. Latem 1940 roku został pierwszym emisariuszem polskich władz na uchodźstwie skierowanym do okupowanej Polski.

W niezwykle trudnych warunkach okrutnej okupacji niemieckiej zorganizował jedną z najbardziej niezwykłych i zasłużonych struktur w Polskim Państwie Podziemnym – Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. To właśnie działalność Kedywu jest jednym z największych osiągnieć polskiej konspiracji niepodległościowej o znaczeniu ogromnym dla okupowanej i walczącej Polski i dla całej Europy. We wrześniu 1944 roku otrzymał awans na stopień generała. U kresu niemieckiej okupacji padł ofiarą sowieckich represji i w marcu 1945 roku na ponad 2,5 roku został wywieziony do łagrów NKWD na Uralu. Wrócił w stanie ogromnego wyczerpania, ale należy podkreślić, ze najpewniej przeżył tylko dlatego, że Sowieci nie odkryli jego prawdziwej tożsamości.

W komunistycznej Polsce zbrodniarze z aparatu bezpieczeństwa za pełnym przyzwoleniem politycznych liderów z Bolesławem Bierutem i Stanisławem Radkiewiczem na czele bardzo szybko rozpoczęli inwigilację generała, a następnie represje. W 1950 roku został uwięziony, a zamordowany 24 lutego 1953 roku, czyli 2 tygodnie przed śmiercią Stalina. Do jego śmierci przyczynili się sędziowie: Emil Merz, Gustaw Auscaler i Igor Andrejew, całe grono funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i stalinowskich prokuratorów, a przede wszystkim kierownictwo polityczne państwa i rządzącej stalinowskiej PZPR z Bierutem na czele, który nie skorzystał z prawa łaski wobec największego żyjącego wówczas Bohatera polskiej konspiracji niepodległościowej.

– Do dziś Polska nie w pełni doceniła wspaniałe osiągniecia generała „Nila”, chociaż wiele ulic, placów czy szkół nosi już jego imię, a nawet powstało kilka pomników. Nadal nie odnaleziono Jego grobu, ale IPN czyni ogromnie dużo, aby Go odnaleźć. W tym miejscu warto wręcz wspomnieć, że zamordowanego pół roku przed generałem Fieldorfem, wybitnego polskiego pilota, asa lotnictwa pułkownika Szczepana Ścibora zidentyfikowano dopiero w 2018 roku – podkreśla prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk. 

  • August Emil Fieldorf w 1918 r.
  • Gen. August Emil Fieldorf „Nil” (1895–1953)
  • Gen. August Emil Fieldorf „Nil” (1895–1953)
do góry