Nawigacja

Aktualności

Spotkania z bł. ks. Stefanem Wincentym Frelichowskim – Toruń, 14 maja 2019

IPN Gdańsk reprezentował dyrektor prof. Mirosław Golon.

W Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (przy Seminarium Duchownym) 14 maja odbyło się kolejne spotkanie z bł. ks. Frelichowskim.

Tym razem zaproszenie przyjął ks. prał. Józef  Nowakowski, wieloletni proboszcz parafii mariackiej w Toruniu. To on przez wiele lat pielęgnował pamięć o ks. Stefanie, inspirował starania o wyniesienie go na ołtarze, a po beatyfikacji rozwijał jego kult.

Spotkanie otworzył biskup ordynariusz diecezji toruńskiej Wiesław Śmigiel. W prelekcji uczestniczył także biskup sufragan Józef Szamocki. Całość poprowadził prof. Waldemar Rozynkowski, dyrektor Instytutu i Archiwistyki UMK. 

Podczas spotkania można było kupić pozycje książkowe dotyczące błogosławionego.

IPN Gdańsk reprezentował dyrektor prof. Mirosław Golon.

– W kontekście dzisiejszego spotkania warto podkreślić, że już rozpoczynamy obchody 80. rocznicy wybuchu najstraszniejszej z wojen, a wiąże się z nią także niezwykle ważna data – 7 czerwca, czyli 20. rocznica beatyfikacji przez Jana Pawła II grupy 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej – zaznacza dyrektor IPN Gdańsk.


Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży, syn Ludwika i Marty, ojciec był właścicielem piekarni. Chrzest przyjął w dawnej katedrze diecezji chełmińskiej pw. Trójcy Świętej. Od 1927 roku harcerz i członek sodalicji mariańskiej. W czerwcu 1931 roku ukończył gimnazjum i jesienią tegoż roku przekroczył próg seminarium duchownego diecezji chełmińskiej w Pelplinie. 14 marca 1937 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Przez krzyż cierpień i życia szarego – z Chrystusem – do chwały zmartwychwstania”.

Przez pierwsze miesiące kapłaństwa posługiwał jako kapelan i sekretarz biskupa chełmińskiego. Od 1 lipca 1938 roku posługiwał jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Jako duszpasterz szczególnie oddał się pracy pośród dzieci i młodzieży szkolnej, zaangażował się także w środowisko harcerskie, gdzie był kapelanem oraz współtworzył kręgi starszoharcerskie.

Aresztowany w pierwszych dniach wojny, pierwszy raz 11 września 1939 roku, ale po kilku dniach zwolniony, i ponownie aresztowany 19 października tego roku. W więzieniach i obozach spędził w sumie przeszło pięć lat, a kapłanem był tylko niecałe osiem lat. Był więziony kolejno w: Forcie VII w Toruniu, Nowym Porcie Gdańskim, Stutthofie, Sachsenhausen oraz w Dachau. W miejscach tych dojrzewało i realizowało się jego kapłaństwo. Tam inicjował codzienne modlitwy, przygotowywał potajemne Eucharystie, spowiadał, podtrzymywał na duchu, był przy chorych i umierających. Współwięźniowie wspominali, że patrząc na jego zachowanie w obozach, wydawało im się, że traktował te miejsca jako placówki duszpasterskie, które wyznaczył mu biskup.

Zmarł 23 lutego 1945 roku w obozie w Dachau w wyniku zarażenia się tyfusem plamistym od chorych, pośród których przebywał i którym jako kapłan posługiwał w ostatnich godzinach ich życia. Śmierć ks. Stefana wywołała wśród współwięźniów poruszenie. Mimo że zdołali się oni już przyzwyczaić do odchodzenia kolegów, przyjaciół, współbraci w kapłaństwie, a ich śmierć najczęściej nie robiła już na nich wielkiego wrażenia, to jednak tym razem było inaczej.

Pamięć o ks. Stefanie zaczęła być pielęgnowana już w Dachau, tuż po jego śmierci. Jego najbliżsi przyjaciele, przede wszystkim ks. Bernard Czapliński (1908–1980) oraz ówcześnie jeszcze kleryk werbistów Marian Żelazek (1918–2006), spisali potajemnie, w latrynie obozowej, wspomnienia o zmarłym. Stanisław Bieńka, student medycyny, który pracował w obozie przy chorych oraz wywoził ciała zmarłych, zachował fragmenty kości palców ks. Stefana. Jedną cząstkę umieścił w odlanej pośmiertnej masce kapłana, drugą natomiast ukrył w kawałku wapna i schował go w metalowym opakowaniu. Wszystkie te wyjątkowe pamiątki przetrwały i po wojnie trafiły do najbliższej rodziny.

Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski został zaliczony w poczet błogosławionych przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Torunia 7 czerwca 1999 roku. 22 lutego 2003 roku bł. ks. Stefan został ogłoszony patronem polskich harcerzy.

(oprac. prof. Waldemar Rozynkowski, źródło: diecezja-torun.pl) 

do góry