Nawigacja

Aktualności

Prelekcja dr. Piotra Brzezińskiego „Pogrzebani nocą – ofiary Grudnia’70 na Wybrzeżu Gdańskim” – Gdańsk, 14 grudnia 2018

Odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

W siedzibie IPN Gdańsk (al. Grunwaldzka 216) 14 grudnia odbyła się prelekcja dr. Piotra Brzezińskiego „Pogrzebani nocą – ofiary Grudnia’70 na Wybrzeżu Gdańskim”. 

– Chociaż na temat Grudnia'70 ukazało się ponad 300 publikacji, do 2015 roku niewiele wiedzieliśmy na temat ofiar. O zamordowanych wiedzieli jedynie najbliżsi, informacje były rozproszone, podczas oficjalnych uroczystości przekręcano nazwiska. Więcej wiedzieliśmy na temat Stanisława Kociołka i Wojciecha Jaruzelskiego niż o tych, którzy ponieśli śmierć na skutek działań komunistycznego reżimu. Od momentu publikacji „Pogrzebani nocą” sytuacja się zmieniła  podkreślił dr Brzeziński.  

Komunistyczna propaganda wmawiała Polakom, że uczestnicy tzw. wydarzeń grudniowych, byli „chuliganami” i „wichrzycielami”, którzy zasłużyli na swój okrutny los. Mimo to, władze PRL bały się ich nawet po śmierci. Grzebano ich nocą, czasem bez udziału rodzin, za to w asyście funkcjonariuszy SB.

Prawda o okolicznościach ich tragicznej śmierci była skrzętnie ukrywana przed opinią publiczną. Kim byli? Jak zginęli? Co dalej działo się z ich rodzinami? Na te, i wiele innych pytań, odpowiadał badający od lat tę tematykę dr Piotr Brzeziński.

Spotkanie odbyło się w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

Podczas wykładu istniała możliwość zakupu książek IPN autorstwa dr. Brzezińskiego. 

Licznie przybyłych gości przywitał Artur Chomicz z IPN Gdańsk. 


Dr Piotr Brzeziński – historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badan Historycznych IPN w Gdańsku; autor i współautor książek: „Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni. Przebieg wydarzeń, represje, walka o prawdę” (2010); „Stan wojenny na Pomorzu Nadwiślańskim (1981–1983). Szkice historyczne” (2012); „Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945–1990. Szkice biograficzne” (2013); „Pogrzebani nocą. Ofiary Grudnia’70 na Wybrzeżu Gdańskim. Wspomnienia, dokumenty” (2015); „Pruszcz Gdański w latach 1945–1990. Partia, bezpieka, „Solidarność” (2016); „Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach” (2018).

do góry