Nawigacja

Aktualności

Dyplomy z podpisem marszałka Piłsudskiego i unikatowe fotografie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

W ostatnich miesiącach Oddziałowe Archiwum IPN Gdańsk wzbogaciło swoje zbiory o niezwykle cenne pamiątki.

 • Dyplom przyznania Medalu Niepodległości Ludwikowi Sobolowi w 1933 r.

Jolanta Wrońska przekazała IPN Gdańsk pamiątki po swoim dziadku Ludwiku Sobolu. Są to: Medal Niepodległości wraz z dyplomem z podpisem marszałka Józefa Piłsudskiego przyznany w 1933 r. oraz legitymacja Odznaki II Korpusu Wojsk Polskich upamiętniająca udział w bitwie pod Kaniowem w dniu 11 maja 1918 r.

 

 • Medal Niepodległości przyznany Ludwikowi Sobolowi w 1933 r.
  Medal Niepodległości przyznany Ludwikowi Sobolowi w 1933 r.
 • Dyplom przyznania Medalu Niepodległości Ludwikowi Sobolowi w 1933 r.
  Dyplom przyznania Medalu Niepodległości Ludwikowi Sobolowi w 1933 r.
 • Legitymacja Odznaki II Korpusu Wojsk Polskich wydanej na pamiątkę bitwy pod Kaniowem w dniu 11 maja 1918 r. przyznanej Ludwikowi Sobolowi
  Legitymacja Odznaki II Korpusu Wojsk Polskich wydanej na pamiątkę bitwy pod Kaniowem w dniu 11 maja 1918 r. przyznanej Ludwikowi Sobolowi

 

Lech Salamon także ofiarował pamiątki po swoim dziadku Stanisławie Wolaku. Są to: dyplom przyznania Medalu Niepodległości z podpisem marszałka Piłsudskiego przyznany w 1933 r. oraz skany fotografii rodzinnych, żołnierzy AK oraz piłkarzy Pogoni-Lwów w 1914 r. 

 • Dyplom przyznania Medalu Niepodległości Stanisławowi Wolakowi w 1933 r. z oryginalnym podpisem marszałka Józefa Piłsudskiego
  Dyplom przyznania Medalu Niepodległości Stanisławowi Wolakowi w 1933 r. z oryginalnym podpisem marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Stanisław Wolak słuchający Radia Wolna Europa; Piłkarze Pogoni Lwów i Cracovii Kraków w 1914 r.; Rodzina Stanisława Wolaka (Wacław Wolak, Adam Salamon); Żołnierze Armii Krajowej z oficerami ludowego Wojska Polskiego (prawdopodobnie moment ujawnienia jednego z oddziałów AK)
  Stanisław Wolak słuchający Radia Wolna Europa; Piłkarze Pogoni Lwów i Cracovii Kraków w 1914 r.; Rodzina Stanisława Wolaka (Wacław Wolak, Adam Salamon); Żołnierze Armii Krajowej z oficerami ludowego Wojska Polskiego (prawdopodobnie moment ujawnienia jednego z oddziałów AK)

Z kolei od wybitnego historyka wojskowości, żołnierza Armii Krajowej, prof. Władysława Filara, IPN Gdańsk otrzymał skany fotografii 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, uroczystości 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej oraz skany zdjęć rodzinnych i świadectw szkolnych darczyńcy. Zbiór obejmuje ok. 413 plików cyfrowych. 

 

 • Żołnierze I batalionu 43 pułku piechoty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, pod dowództwem por. Kazimierza Filipowicza ps. „Kord”, działający w rejonie Kowla
  Żołnierze I batalionu 43 pułku piechoty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, pod dowództwem por. Kazimierza Filipowicza ps. „Kord”, działający w rejonie Kowla
 • Sztab 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK stacjonujący w marcu 1944 r. w Świniarzynie (pow. Kowel)
  Sztab 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK stacjonujący w marcu 1944 r. w Świniarzynie (pow. Kowel)
 • Żołnierze I batalionu 45 pułku piechoty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, pod dowództwem por. Franciszka Pukackiego ps. „Gzyms”
  Żołnierze I batalionu 45 pułku piechoty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, pod dowództwem por. Franciszka Pukackiego ps. „Gzyms”
 • Uroczystość wręczenia proporca ufundowanego przez społeczność powiatu kowelskiego dla   3 batalionu 50 Pułku Piechoty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w marcu 1944 r. Trzeci od prawej dowódca 3 batalionu por. Zbigniew Twardy ps. „Trzask”
  Uroczystość wręczenia proporca ufundowanego przez społeczność powiatu kowelskiego dla 3 batalionu 50 Pułku Piechoty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w marcu 1944 r. Trzeci od prawej dowódca 3 batalionu por. Zbigniew Twardy ps. „Trzask”
 • Żołnierze batalionu zbiorczego 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Szczebrzeszynie w dniu 30 lipca 1944 r. przed rozbrojeniem przez Armię Czerwoną
  Żołnierze batalionu zbiorczego 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Szczebrzeszynie w dniu 30 lipca 1944 r. przed rozbrojeniem przez Armię Czerwoną
 • Uczniowie Oddziału III i IV Szkoły Powszechnej w Iwaniczach Nowych (pow. Włodzimierz Wołyński) w dniu 09-05-1934 r.
  Uczniowie Oddziału III i IV Szkoły Powszechnej w Iwaniczach Nowych (pow. Włodzimierz Wołyński) w dniu 09-05-1934 r.
 • Wspólne zdjęcie pamiątkowe z prof. Władysławem Filarem podczas sporządzania notacji oraz przekazywania skanów fotografii (od lewej: Karol Lisiecki, kierownik Referatu Udostępniania OA IPN w Gdańsku, prof. Władysław Filar, Katarzyna Underwood – specjalista OBEN w Gdańsku)
  Wspólne zdjęcie pamiątkowe z prof. Władysławem Filarem podczas sporządzania notacji oraz przekazywania skanów fotografii (od lewej: Karol Lisiecki, kierownik Referatu Udostępniania OA IPN w Gdańsku, prof. Władysław Filar, Katarzyna Underwood – specjalista OBEN w Gdańsku)

Inicjatorką powstania Medalu Niepodległości była w 1928 r. Aleksandra Piłsudska. 18 grudnia 1928 r. powstała Główna Komisja Odznaczeniowa, której celem było przygotowanie list osób, które miały otrzymać nowe odznaczenia. Na posiedzeniu Głównej Komisji Odznaczeniowej w dniu 11 marca 1929 r. zaproponowano utworzenie specjalnego odznaczenia dla osób zasłużonych dla niepodległości. W lipcu 1929 r. koncepcja odznaczenia pod nazwą Krzyża Niepodległości została przyjęta przez Komisję, a następnie rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości, ustanowiono nowe odznaczenie. Odznaczenie nadawał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, któremu osobę odznaczoną przedstawiał Prezes Rady Ministrów na podstawie wniosków Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, który ukonstytuował się 7 listopada 1930 r.

Odznaczenie zostało wznowione na mocy dekretu z 12 sierpnia 1954 r. Prezydenta RP na Obczyźnie Augusta Zaleskiego pod nieco zmienioną nazwą Krzyża i Medalu Niepodległości Polski Podziemnej. Ponownie zostało ustanowione w sierpniu 2010 r. w zmienionej formie, jako Order Krzyża Niepodległości.

 

do góry