Nawigacja

Aktualności

Drugie spotkanie z cyklu Akademia Niepodległości o Marszałku Józefie Piłsudskim – Działdowo, 17 stycznia 2018

Wykład pt. „Józef Piłsudski – Rodzina, Dzieciństwo i Młodość” wygłosił dr Zbigniew Girzyński z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spotkanie rozpoczął Zenon Gajewski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” (gospodarz spotkań w Działdowie). Następnie głos zabrał prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku. W słowie skierowanym do młodej publiczności (większość zebranych była uczniami lokalnych szkół) dyrektor Golon podkreśli, jak cenną wartością jest wolność. Przesłanie wykładu Akademii Niepodległości, mówiącego o czasach niewoli, w jakiej dorastał Marszałek Piłsudski, jest cenną nauką dla młodego pokolenia, która dorasta w wolnej Polsce i szczęśliwie tej niewoli nie zaznało.

Zasadniczą część spotkania wypełnił wykład dr. Zbigniewa Girzyńskiego. Warto podkreślić, że prelegent mówił ciekawym i plastycznym językiem, zrozumiałym dla młodej publiczności. Prelekcji towarzyszył pokaz zdjęć ilustrujących drogę życiową Marszałka.

Uczestnikom wydarzenia przekazaliśmy indeksy i pamiątki historyczne (m.in. broszurki o Józefie Piłsudskim wydane przez IPN). Na kolejne spotkanie zaprosimy naszych gości w kwietniu.

W spotkaniu uczestniczyła delegacja Oddziału IPN w Gdańsku, w tym pracowników Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Gdańsku: Katarzyny Lisieckiej i Mateusza Dąbrowskiego. Po prelekcji delegacja udała się na cmentarz parafialny w Działdowie, gdzie odwiedziła grób Franciszka Teodora Steckiego (1843–1930), lokalnego patrioty. Ciężko ranny w powstaniu styczniowym, cudem został ocalony od wywózki na Sybir, był następnie aktywnym uczestnikiem antypruskich akcji niepodległościowych. Przez długie lata swojego życia związany był z Działdowem.

Na spotkanie zaprosili: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość”, Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego oraz burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.

***

Akademia Niepodległości to rozpoczęty w grudniu 2017 roku, a obliczony na cztery lata (do połowy 1921 roku) cykl spotkań, w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawią – w formie popularnych wykładów – zarówno drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia, jak i czas I wojny światowej, poprzez wnoszenie jej państwowego gmachu i wykuwania granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia.

do góry