Nawigacja

Aktualności

Inauguracja cyklu „Akademia Niepodległości” – Działdowo, 11 grudnia 2017

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie, z udziałem prezesa IPN Jarosława Szarka, zainaugurowany został cykl wykładów „Akademia Niepodległości” w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

Akademia rozpoczęła się od przywitania wygłoszonego przez Zenona Gajewskiego, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” (Stowarzyszenie było gospodarzem spotkania). Następnie głos zabrał dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon. Pierwszymi referentami na spotkaniu byli prezes IPN dr Jarosław Szarek i dr hab. Krzysztof Kania z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedstawili oni kolejno prelekcje pt. „Polski wiek XIX – wiek powstań” oraz „Polska na nowej mapie Europy. Polityka zagraniczna Józefa Piłsudskiego 1918–1935”.

Prezes Szarek swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia idei Akademii Niepodległości. Podkreślił, że IPN odpowiada w ten sposób na „głód historii”, a także wyraził nadzieję, że kolejne prelekcje będą dla jej uczestników „intelektualną przygodą”. Prezes przedstawił również indeks dla uczestników Akademii (niebawem go przekażemy), dzięki któremu będą mogli potwierdzić swój udział w kolejnych spotkaniach.

W spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, reprezentujących samorząd lokalny szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Miasto Działdowo reprezentował burmistrz Grzegorz Mrowiński. Obecna była także przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej Bogusława Orzechowska.

Po spotkaniu Prezes IPN udał się na cmentarz parafialny w Działdowie, gdzie na grobie Franciszka Teodora Steckiego (1843–1930) złożył kwiaty. Franciszek Teodor Stecki jest wspaniałym przykładem lokalnego patrioty. Ciężko ranny w powstaniu styczniowym, cudem został ocalony od wywózki na Sybir, był następnie aktywnym uczestnikiem antypruskich akcji niepodległościowych. Przez długie lata swojego życia związany był z Działdowem.

***

„Akademia Niepodległości” to obliczony na cztery lata (do połowy 1921) cykl spotkań, w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawią – w formie popularnych wykładów – zarówno drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wnoszenie jej państwowego gmachu i wykuwania granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia.

Wykłady w każdym ośrodku mają taki sam przewodni temat, przy czym każdorazowo składający się z dwóch segmentów – wykładowi o charakterze monograficznym towarzyszyć będzie drugi, oparty na wątkach biograficznych.

Samo ujęcie jest indywidualnym wyborem wykładowcy – wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, będziemy sięgać do wątków lokalnych. W zależności od personalnego składu uczestników, zainteresowania etc. możliwe jest podejmowanie dyskusji, pogłębianie poszczególnych kwestii, odsyłanie do literatury przedmiotu. Każdorazowo pojawi się konkretne przesłanie, cały cykl został bowiem pomyślany nie tylko jako poszerzenie wiedzy, ale też jako element formowania postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowych tradycji i przywiązania do Ojczyzny.

Patronami medialnymi spotkania było TVP 3 Olsztyn i Radio Olsztyn.

Na kolejne spotkanie do CKU Działdowo zapraszamy w styczniu 2018 roku.

do góry