Nawigacja

Aktualności

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wystawa znaczków Poczty Podziemnej Solidarności z okresu stanu wojennego 1981–1983 – Rumia, 13 grudnia 2017

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zaprasza na wystawę znaczków Poczty Podziemnej Solidarności, która odbędzie się w Stacji Kultura Rumia. Jego tematem przewodnim będzie hasło: „Stan wojenny – podziemni filateliści”.

WYSTAWA ZNACZKÓW WYDANYCH PRZEZ POCZTĘ PODZIEMNĄ „SOLIDARNOŚCI”

Stacja Kultura Rumia (filia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Ceynowy, ul. Starowiejska 2)
13 grudnia 2017, godz. 18.00–19.30 (otwarcie wystawy)
13–22 grudnia 2017prezentacja wystawy

Wstęp wolny.

Spotkanie odbędzie się w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Gości powita gospodarz Sztafety Pokoleń Rumia (organizator spotkania) – Maciej Kącicki. Krótką historię stanu wojennego przedstawi Arkadiusz Kazański, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Grzegorz Wołoszczak, który opowie o wystawie. Głos zabierze również przedstawiciel Poczty Polskiej. Po spotkaniu można będzie otrzymać pamiątki IPN związane ze stanem wojennym, a także nabyć wydawnictwa filatelistyczne lub odzież patriotyczną.

Organizator: Sztafeta Pokoleń RumiaPartnerzy: Poczta Polska S.A., Sarmatia (odzież patriotyczna). Patronat: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

Sztafeta Pokoleń Rumia to platforma wymiany informacji pomiędzy trzema pokoleniami: seniorów, juniorów i tworzących ją ludzi w średnim wieku, mająca na celu przekazanie wiedzy z zakresu historii Polski, krzewienia idei patriotyzmu w młodym pokoleniu.

***

Pierwsze znaczki stanu wojennego były wydawane już w obozach internowania, z oczywistych przyczyn miały bardzo mały nakład. W latach późniejszych były produkowane przez drukarnie działające przy tak znanych wydawnictw jak: Solidarność, Solidarność Walcząca, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Ugrupowanie Polityczne Służba Wolnej polski, Poczta Niezależna, Niezależna Poczta Pomorza, Poczta Kraków, Wydawnictwo Niezłomni, Poczta Polowa, Wydawnictwo Niezależne, Ruch Wolność i Pokój, Federacja Młodzieży Walczącej. Szacuje się, że w konspiracji, w wydawnictwach drugiego obiegu wyprodukowano nawet 35 tysięcy znaczków i bloków.

Znaczki Solidarności podziemnej pełniły ważną rolę w walce z reżimem komunistycznym. Oprócz wartości poznawczych i artystycznych były dla ludzi symbolem braku uległości wobec władzy. Dochód ze sprzedaży znaczków przeznaczony był na utrzymanie podziemnych struktur Solidarności. Pieniądze otrzymane z ich sprzedaży pokrywały koszty papieru i innych materiałów poligraficznych. Cena znaczka już w okresie jego wydawania była stosunkowo wysoka, stanowiła formą cegiełki wspierającej Solidarność.

Szczególna wartość znaczków z tego okresu wynika z faktu, że nie były one wydawane oficjalnie lecz drukowały je niezależne drukarnie w konspiracji przed reżimem. Za ich posiadanie lub rozprowadzanie groziła kara więzienia i inne szykany. Można wyróżnić kilka rodzajów wydań "pocztowych" Solidarności, m.in. pocztę strajkową i obozową, znaczki oraz stemple z Wojskowych Obozów Specjalnych, a także innych organizacji niepodległościowych.

Poczta podziemna nie była strukturą jednolitą, istniało wiele niezależnych wydawnictw, które powstawały w sposób żywiołowy. Jakość druku zależała od możliwości technicznych jakimi dysponowały. Często był to słaby papier, jednobarwny wydruk i nierówno obcięte brzegi. Niektóre drukarnie robiły prawdziwe perełki, które niczym nie ustępowały znaczkom wydawanym oficjalnie. Precyzja wykonania druku wielobarwnego oraz ząbkowania zaskakuje bardzo dobrą jakością jak na ówczesne możliwości poligrafii.

do góry