Nawigacja

Aktualności

Dyskusja „Żydokomuna: fakty – mity – przekłamania” – Gdańsk, 15 marca 2023

Organizatorem spotkania był Oddział IPN w Gdańsku.

Spotkanie odbyło się w Hotelu Mercure w Gdańsku. Wśród gości wydarzenia obecni byli: Wiktor Kamiński – dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku, Anna i Andrzej Kołakowscy – przedstawiciele opozycji antykomunistycznej, Andrzej Osipów – dyrektor Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP, Hanna Śliwa-Wielesiuk – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku, dr Marek Szymaniak – zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Na temat tytułowego zagadnienia dyskutowali dr Paweł Warot, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku i nasz gość – dr hab. Mirosław Szumiło, pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Skąd się wziął stereotyp „Żydokomuny”? Od tego pytania rozpoczął rozmowę przedstawiciel gdańskiego IPN. Omawiając ten złożony temat poruszono m.in. liczny udział (potwierdzony badaniami statystycznymi) osób żydowskiego pochodzenia w ruchu komunistycznym czy aparacie bezpieczeństwa. W tym też kontekście wymieniono m.in. rolę Jakuba Bermana, w okresie stalinowskim – wówczas jednej z najważniejszych osób w Polsce. Osobnym poruszonym wątkiem było poczucie tożsamości narodowej u tych osób. Spotkanie zakończyło się dyskusją z publicznością.

***

Mirosław Szumiło (ur. 1975) – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie historii, od 2004 roku adiunkt w Zakładzie Historii Społecznej XX w. w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii stosunków polsko-ukraińskich w XX w. oraz elit władzy komunistycznej w Polsce i Europie Wschodniej. Autor 4 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. W 2014 roku uzyskał nagrodę KLIO II stopnia w kategorii monografii naukowej za książkę „Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce” (Warszawa 2014, wyd. IPN). 

do góry