Nawigacja

Aktualności

Spotkanie wokół 55. rocznicy wydarzeń Marca '68 w Gdańsku i województwie gdańskim – Gdańsk, 15 marca 2023

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się spotkanie edukacyjne poświęcone 55. rocznicy wydarzeń Marca '68 w Gdańsku i województwie gdańskim.

Impulsem protestów sprzed 55 lat była sprawa przedstawienia „Dziady” z listopada 1967 roku. Według opinii ówczesnych władz, inscenizacja miała charakter antypaństwowy i antysowiecki. W skutek zawieszenia „Dziadów” wybuchły protesty społeczne – 8 marca 1968 r. oddziały ZOMO, ORMO i tzw. aktyw robotniczy brutalnie stłumiły protesty studentów z Uniwersytetu Warszawskiego. Później manifestacje wybuchały w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Toruniu i w Katowicach.

W tematykę wydarzeń Marca '68 wprowadził uczestników spotkania dr Paweł Warot, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku. W dalszej części odbyły się wykłady dr Daniela Gucewicza (IPN Gdańsk) – „Wiece, ulotki, walki uliczne... Niepolityczna odsłona gdańskiego Marca '68” i dr hab. Grzegorza Berendta, dyrektora Muzeum II Wojny Światowej pt. „Działania antysemickie władz komunistycznych w województwie gdańskim w latach sześćdziesiątych XX wieku)”

W spotkaniu uczestniczyła publiczność, w tym licznie zebrana młodzież szkolna. Obecni byli także przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.


Organizatorami wydarzenia byli:

  • Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce
  • Muzeum II Wojny Światowej
  • Oddział IPN w Gdańsku
do góry